Bramdrup sogn

LANDSINDSAMLING i BRAMDRUP SOGN

Søndag den 12. marts var der landsindsamling for Folkekirkens Nødhjælp til fordel for verdens allerfattigste.
I år var antallet af indsamlere i vores sogn rekordhøjt - og det blev også at se i resultatet, som blev på kr. 21.000.
Hertil skal lægges de bidrag, som indsamlerne opfordrede til at indbetale via Mobil Pay.
Det beløb anslås til ekstra 14 %.

Forud for indsamlingsdagen blev konfirmanderne, ja, hele 8. årgang fra Bramdrup Skole, introduceret til indsamlingen - men først og fremmest informeret om de ufattelig forhold mange mennesker på denne klode må leve under.
Informationen blev givet dels gennem oplæg og fortælling dels gennem lege, der afdækkede situationer og konsekvenser for verdens allerfattigste.

På billedet her ses et glimt fra en "stoleleg".
Alle deltagere havde fået en seddel med "et gode" (mad, medicin, Bibel, seng, sko, cykel, ged...)
Der var én stol mindre end der var deltagere - den, der manglede en stol, måtte nu argumentere for, at hans "gode" var vigtigere end en af de andre, for at få en stol og blive i legen.
Argumenterne kom bl a til at handle om:
er det vigtigere at have en ged end mad/at have en Bibel end en cykel/at have sko end medicin/at have medicin end en ged/...?
Valg, der kan forekomme os fuldstændig umulige at skulle træffe eller i al fald meget mærkelige - men som ikke desto mindre er valg, utallige verden over dagligt står i.

Og det er ikke en leg!

Derfor:
Tak til indsamlere og bidragydere - at Folkekirkens Nødhjælp her i 2017 fik kr. 14.000.000 til arbejdet blandt verdens allerfattigste.

Aktiviteter og veje ind i Bramdrup kirke

John
Maja
Else

Her giver vi ordet til det nye menighedsrådsmedlem – John Stensberg – som sidder i kirkens nye programudvalg. Han skriver om ”veje” ind i kirken, og om arbejdet med at tænke aktiviteter for alle i Bramdrup sogn:

Sjove! Alvorlige! Musiske! Og meningsfulde børnegudstjenester, i øjenhøjde med mine to børn – det har været min indgang til Bramdrup kirke. Som nytilflytter til Bramdrup (for 6 år siden), blev kirken et mødested for nye kontakter. Især med den efterfølgende fællesspisning, sang  og samvær i sognegården.

Siden da, er kirken vedblevet, at være et omdrejningspunkt: Vi skal til det andet mini-konfirmand forløb, og min datter Emma, synger på andet år, i kirkens spirekor.

Tilsammen, har det givet os mange gode, og  alsidige gudstjenester!

Jeg  har via præsternes åbenhed, og det store engagement fra Camilla ( vores dygtige kirke-og kulturmedarbejder), fået adgang til et rigt og levende kirkeliv, som giver mig lyst til selv at bidrage. Både som hjælper omkring børnekoret, og de mange arrangementer der foregår i sognegården, og nu også som aktiv i menighedsrådet.

Kirkerummet er for mig blevet vedkommende, og jeg kommer der nu også  i en travl hverdag, og tænder et meditativt lys i lysgloben, og nyder stilheden og muligheden for eksistentiel refleksion.

Vores kirke er åben - også helt konkret. Den er både moderne og traditionel. Her er plads til både anderledes gudstjenester og til højmessens traditioner, som jeg også langsomt er ved at lære at kende.

Sådan ser jeg vores kirke: både moderne og traditionel, og med plads til alle. Kirken rummer noget for alle, og er for alle.

Det blev jeg igen bekræftet i, da jeg på Bramdrup kirkes hjemmeside, skimmede kirkebladet igennem, fra de sidste fem år, og læste om de mange forskelligartede aktiviteter, der gennemstrømmer hele kalenderåret. Det er både alsidighed, og faste traditioner, der kendetegner aktivitetsudbuddet. 

Programudvalget og præsentation af Maja Engelhart

Vi har to visionære præster, der hjælper mig, og de to øvrige medlemmer af programudvalget til at sammensætte et bredtfavnende program, med fokus på samvær og fællesskab.

Jeg sidder i udvalget med Else Kirkegaard Simonsen, og med Maja Engelhart, der har overtaget Signes position, som formand for programudvalget.

Else er pensionist, og har stor erfaring fra menighedsrådsarbejde – både fra Bramdrup kirke og også fra sine 16 år i Jordrup sogneråd. Så Else, med hendes brede erfaring, ser vi meget frem til at samarbejde med. Maja er også nyvalgt i menighedsrådet, og hendes ”vej” ind i Bramdrup kirke, vil jeg derfor kort beskrive. 

I sommeren 2016 indledte hun et samarbejde med vores kirke-og kulturmedarbejder Camilla, omkring etablering af babybesøg i Kirsebærhavens plejecenter. Her deltager de børn, der også kommer til babysalmesang i kirken. Her oplever Maja, hvordan mødre og babyer bidrager til at gøre en forskel for vores ældre medborgere i nærmiljøet. En forskel, som hjælpes og støttes af kirkens frivillige, og Kirsebærhavens venner.

Maja’s vej ind i kirkearbejdet, gik via hendes egne gode erfaringer med babysalmesang, hvor hun har deltaget 2 år, inden for de sidste 5 år, med hendes egne børn. Maja fortæller, at hun oplever det som en gave fra kirken til småbørns familier, og hun glædes over, at det har udviklet sig positivt de sidste 5 år. Nu kombineres det med cafe i sognegården, hvor det giver lejlighed til at mødre kan tale med hinanden, om hverdagens problemstillinger. Og det giver også mulighed for, at Camilla kan fortælle om, hvad der afholdes af aktiviteter i kirken. 

Som jeg, har Maja også erfaret, at skal Bramdrup kirke nå bredere ud, så er fællesskaber, der medregner børn og forældre, også en betydningsfuld ”vej at gå”. 

Afrunding - Aktiviteter og fællesskaber der samler        

Som afslutning, vil jeg gerne fremhæve, at vi i programudvalget kun kan lykkes med vores aktiviteter, fordi der er frivillige, der aktivt hjælper til – både med at planlægge, afvikle og afrunde et arrangement med oprydning. Så et stort TAK til alle kirkens frivillige, som giver idéerne ”vinger”. 

Og vi kan kun lykkes, hvis I ALLE – læsere af kirkebladet – også bidrager, og kommer med idéer og forslag til, hvad VORES kirke kunne indeholde af relevante aktiviteter!

Derfor – har du et forslag eller kommentar til et arrangement, så kontakt os gerne på mail, eller telefon. Kontaktoplysninger finder I på Bramdrup kirkes hjemmeside.

Det er vigtigt! For så kan vi i programudvalget, både planlægge at ”gå kendte og nye veje!”. Og dermed se både kendte, og mange nye ansigter i Bramdrup kirke.

Dette er vores fælles mål i programudvalget.

På vegne af alle i programudvalget,

John Stensberg 

cookie information