Bramdrup sogn

Menighedsrådsvalg 2016

Menighedsrådsvalget den 8. november 2016 er aflyst. Ved fristens udløb 27.9.16 for indlevering af kandidatlister er der kun indkommet den liste, der blev udarbejdet på opstillingsmødet den 13.9.16, hvorved valget er at betragte som et aftalevalg.

 

Det nye menighedsråd, der tiltræder den første søndag i advent -16 har følgende medlemmer:

 

Jens Christensen (genvalgt)

Birgitte Zeilich (genvalgt)

Iver Lauritzen (nyvalgt)

Jørgen Bank Madsen (genvalgt)

Vibeke Kongsted (genvalgt)

Maja Engelhart (nyvalgt)

Poul Rasmussen (nyvalgt)

Else K. Simonsen (genvalgt)

John Stensberg (nyvalgt)

 

Suppleanter:

 

Inge Raal

Signe L. Christiansen

Karl Aage Rasmussen

Bertel Thomsen

 

Valgbestyrelsen ved Bramdrup Kirke

 

Aftner om Luther - hans værk og virke

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther opslog sine 95 teser på Slotskirkedøren i Wittenberg og dermed indledte reformationen.
Men hvorfor beskæftige sig med Luther – hans værk og virke i Danmark så mange år efter?
I en lille reformations-jubilæums-bog med titlen FRIHED, svarer Niels Henrik Arendt, fhv. biskop over Haderslev Stift:
Fordi Luthers opgør viser sig indirekte, ikke bare inden for kirken, men i hele samfundet og i den måde, som vi tænker om os selv på. Selv mennesker, der ikke står i nogen relation til kirken, kan i en vis forstand hævdes at være gennem-luthersk.

Begyndelsestidspunkt er hver gang kl. 19.30

Kaffe/the og kage kr. 25.00

Som optakt til reformations-jubilæet og med afsæt i Arendts bog er valgt følgende temaer:

Luther og reformationen - rent folkeligt

Tirsdag den 25. oktober, Bramdrup Sognegård, Kirkely 15 

præsterne Lone Vesterdal og Jette Langgaard 
og organist Heine Skov Jensen

 

 

 

 

cookie information