Bramdrup sogn

                                                   Link til bibelhistorien

 

 

Bramdrup Kirke - en arbejdsplads helt i top!

En netop gennemført APV (ArbejdsPladsVurdering) ved Bramdrup Kirke er en lille succeshistorie.
Samarbejdet medarbejderne imellem og samarbejdet mellem medarbejderne, præsterne og menighedsrådet blev fremhævet som værende helt i top.

Ikke overraskende men glædeligt!

Læs mere HER

Bramdrup Kirke - stisystem, stendige og bygninger

Nu og hen over sommeren gennemføres anlægs- og vedligeholdelsesarbejder ved kirken:
stien mellem sognegård og kirke får jævn belægning, stendiget genetableres, bygninger behandles og males, mm...

Læs mere HER  

cookie information