Bramdrup sogn

Påsken i børnehøjde

Påsken i Bramdrup Kirke

 

 

Salme mod angst - Uge 15 - ved sognepræst Lone Vesterdal

 

I dag går vi ind i det, der hedder den stille uge, det vil sige ugen mellem palmesøndag og påskedag.

Ugen er ikke så stille endda. Det er voldsomme begivenheder, der sker undervejs: Forræderi, fornægtelse, afsked og adskillelse, pine, smerte, død og sorg.

Denne uge skal vi følges med Grundtvigs helt suveræne salme, Hil dig, frelser og forsoner (DDS 192), der lægger vægt på langfredagens lidelse som udtryk for Guds grænseløse kærlighed.

Jeg har kendt salmen og sunget den ud og ind de seneste 40 år af mit liv. Alligevel bliver der ved med at dukke nye betydninger op. Der er altså god grund til at bruge tid og tanker på den.

Salmen rummer trøst og opbyggelse, og jeg kan virkelig anbefale, at du synger og grunder over hvert vers i denne uge. 

 

Salmen har sit udspring i et digtværk fra middelalderen, Salve, mundi salutare (Vær hilset, verdens frelser), skrevet af den belgiske abbed Arnulf af Louvain ca. år 1250.

Salmen er en meditation over Jesu lidelse. Mens vi mediterer os frem, strofe for strofe, skal vi forestille os, at vi står ved Jesu fødder på korset. Undervejs løfter vi blikket op over den korsfæstedes krop mod ansigtet. I takt med vores meditation over Jesu lidelse øges vores indsigt i Guds væsen og vilje til at forandre os med kærlighedens kraft. 

 

Mandag den 6. april

 

1

 

Hil dig, Frelser og Forsoner!
Verden dig med torne kroner,
du det ser, jeg har i sinde
rosenkrans om kors at vinde,
giv dertil mig mod og held!

 

 

 

God morgen denne mandag.

I den første strofe taler jeg, der synger, til Jesus, der er frelser og forsoner. Verden, det vil sige dig og mig, har givet denne frelser og forsoner en tornekrone og ikke en kongekrone.

Prøv at slå op i Johannesevangeliet kapitel 19, 2.

Der fortælles, at Pilatus lod Jesus piske, og soldaterne flettede en krone af torne og satte på hans hoved. Jesus fremtræder som en noget anderledes konge, og det er denne konge på korset, Grundtvig (og jeg, der synger) nu vil binde rosenkrans om.

Det vil sige at jeg vil smykke korset med roser, som er kærlighedssymbol.

Jeg vil altså omgive Jesus på korset med min kærlighed.

Med andre ord: I den meditation, jeg nu er på vej ind i denne uge, vil jeg opfatte Jesu død på korset som noget, der har med kærlighed at gøre. Det handler simpelthen om, at vi nu er på vej til at opdage og få mere indsigt i Guds kærlighed som viser sig på så underlig en måde som i en korsdød. 

 

 

Tirsdag den 7. april

 

2

 

Hvad har dig hos Gud bedrøvet,
og hvad elsked du hos støvet,
at du ville alt opgive
for at holde os i live,
os dig at meddele hel?

 

 

 

God morgen denne tirsdag.

Vi er i færd med at få mere indsigt i og grunde over Guds kærlighed til os, som den kommer til udtryk ved Jesu død på korset.

Det, vi ved om kærlighed er, at den har forvandlende kraft. Vores liv ændrer sig når vi møder kærligheden.

Det er meningen med disse salmevers at de skal ændre os – fra angste og bange til tillidsfulde og trygge.

I dagens strofe spørger vi Jesus: Hvad blev du ked af i det himmelske? Var der noget i vejen deroppe, siden du ville forlade hele herligheden for at komme ned til os?

Grundtvigs faste metafor for os mennesker er støvet – i modsætning til Gud, der er ånd.

Grund-modsætningen hos Grundtvig er altid støv- ånd.

Hvad elskede du hos os, Jesus, siden du ville komme til os? Det er et godt spørgsmål. Det ville have været mere enkelt for Gud at holde sig langt væk.

For at forstå sætningen ”for at holde os i live” skal du slå op på 1. Mosebog 50, 20.

Der står: ”Han (altså Gud) ville gøre det, der nu er sket: holde mange mennesker i live.” Det er simpelthen Guds væsen at ville holde mennesker i live. Derfor ”meddeler han sig hel”.

Sidste linje i strofen forstås bedre, hvis du slår op i Filippperbrevet 2, 6-9, hvor Paulus skriver, at Jesus gav afkald på sit liv i himmelen. 

Meningen er: Jesus forlod sin himmel for at holde os i live, og dette gjorde han ved at give afkald på sit eget liv. Sådan er Guds kærlighed.

Så fik vi lidt mere indsigt i dag. Gud er altså ikke optaget af sig selv men af at holde os i live. 

 

Onsdag den 8. april

 

3

 

Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden;
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.

 

 

 

God morgen denne onsdag.

Vi er kommet til strofe 3 i Grundtvigs store meditation over sammenhængen mellem Jesu lidelse og Guds kærlighed.

I Det Gamle Testamente står der i Højsangen 8, 6, at kærligheden er ”stærk som døden”.

Grundtvig skærper udtrykket: Jesu kærlighed og hans ”hjerteglød”, det vil sige lidenskab, var her på jorden stærkere end døden. Han vil hellere give end tage.

For bedre at forstå dette udsagn kan du slå op i Apostlenes Gerninger kapitel 20, 35, hvor Paulus siger: ”Husk på, hvad Jesus selv har sagt: ”Det er bedre at give end at få.”” Derfor ønsker Jesus kun det ene; korsets død i vores sted, den stedfortrædende død. Guds kærlighed viser sig ved at give sig selv hen for os, i modsætning til at samle sig om sig selv, tænke på sig selv, være optaget af sig selv.

Det kan man jo godt tænke lidt over på en almindelig onsdag. 

 

Kalender

09apr kl. 19:00

AFLYST Gudstjeneste - Jesus vasker disciplenes fødder

Pia Haaning Lorenzen

Efterfølgende samvær i sognegården     Se nærmere

09apr kl. 19:00
10apr kl. 10:30

AFLYST Gudstjeneste - Jesu korsfæstelse og død

Lone Vesterdal

10apr kl. 10:30
12apr kl. 10:30

AFLYST Gudstjeneste - Jesu opstandelse

Pia Haaning Lorenzen

12apr kl. 10:30
13apr kl. 16:00

AFLYST Gudstjeneste - Billedfortælling

Lone Vesterdal

Billedfortælling     Se nærmere

13apr kl. 16:00
17apr kl. 10:15

AFLYST Før søndagen

Lone Vesterdal

Se nærmere

17apr kl. 10:15
19apr kl. 10:30

Gudstjeneste - "Simon, elsker du mig?"

Lone Vesterdal

Kirkekaffe i våbenhuset

19apr kl. 10:30

Kordegnekontorets betjening uge 15 – 2020

tirsdag den 7.4.:  Kl. 9.00 -14.00 kun tlf. henvendelser

 

 

 

Kordegnekontorets betjening uge 16 – 2020

Tirsdag den 14.4.:  Åbent kl. 8.30-10.30; (fra kl. 11.00-14.00 kun tlf. henvendelser)

Onsdag den 15.4:   Kl. 9.00 -14.00 kun tlf. henvendelser

Torsdag den 16.4.: Åbent kl. 8.30-10.30; (fra kl. 11.00-14.00 kun tlf. henvendelser)

 

Kordegnekontorets mail-adresse evks@km.dk modtager henvendelser hele ugen.

Venlig hilsen

Menighedsrådet

 

 

 

Nye konfirmationsdatoer

8.a:        Lørdag den 13. juni kl.  9.30

8.b:        Lørdag den 13. juni kl. 11.15

 

8.c:        Søndag den 14. juni kl.  9.30

X klassen: Søndag den 14. juni kl. 11.15

 

 

Alle konfirmationer er udsat til efter pinse!

Kære konfirmander og forældre

Vi må desværre meddele at alle landets konfirmationer er udsat til efter pinse. Det gælder også konfirmationen ved Bramdrup Kirke.   

Det er ærgerligt og trist, men der er ikke rigtig noget at gøre ved det. Vi arbejder i kirken på at få fastlagt en ny dato og vender tilbage hurtigst muligt. 

Mange venlige hilsner  

sognepræst Pia Haaning Lorenzen og sognepræst Lone Vesterdal

 

 

 

NYT - antal personer i kirken ved bisættelser/begravelser

I følge de seneste retningslinjer skal der være 4 m2 i kirkeskibet pr. kirkegænger ved bisættelser/begravelser.

Vores kirkeskib er 80 m2.

Det betyder, at vi i denne tid må være 20 personer ved bisættelser/begravelser. Med præst og organist er det 18 pårørende.

Mvh. Menighedsrådet

(19.3.2020)

 

 

Gudstjenester og arrangementer er aflyst!

På baggrund af biskoppernes vejledning: ”Folkekirkens Coronatiltag” har menighedsrådet besluttet at alle arrangementer og gudstjenester ved Bramdrup Kirke er aflyst til og med mandag den 13. april 2020. Dette gælder også babysalmesang, alle kor og både minikonfirmand- og konfirmandundervisningen.

Ved ønske om begravelse/bisættelse, dåb eller vielse rettes der henvendelse til kirkens præster for en aftale.