Læsekredsen

 

Læsekredsen fortsætter i Sognegården 1. mandag i hver måned til og med april. På grund af Corona sidder vi med behørig afstand ved møderne.

Nye medlemmer er stadig velkomne.

Magda Knudsen

Tlf. 75568744 el. 20438744