Øvrige arrangementer

 

 

 

AFLYST 75 året for Danmarks Befrielse

I år er det 75 år siden, at Danmark blev befriet efter fem års besættelse. Det markerer vi, traditionen tro, sammen med vores naboer, Logen Saxum tirsdag den 5. maj kl. 19.00.

Programmet for aftenen

19.00 Aftengudstjeneste ved sognepræst Pia Haaning Lorenzen

19.45 Tale ved mindestenen ved Æres- broder John K Ljungberg

             Kransenedlæggelse ved menig- hedsrådet og ved logen.

20.15 Sammenkomst i logebygningen, alle er velkomne.

             Logen inviterer på kaffe med en bolle/wienerbrød.

             Foredrag ved borgmester Jørn Petersen: ”Befrielse og der blev lys – også for udviklingen i Kolding i årene               der kom”.

 

 

Valg til menighedsråd

2020 er et valgår hvor der igen skal vælges menighedsrådsmedlemmer. Derfor afholdes der offentligt orienteringsmøde om valg i alle sogne tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19.30. Også i Bramdrup. Mødet holdes i sognegården.

På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen i september og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

Det er i menighedsrådet man kan gøre sin indflydelse på kirke- og sognelivet i Bramdrup gældende. Og hvor der er mulighed for at arbejde med en masse spændende opgaver. Kirkeudvidelse, personaleledelse, økonomi, arrangementer, kirkegård- og bygningsvedligehold, PR og hjemmeside med mere.

Alle er velkomne

Jens Christensen, Formand

 

 

Sogneudflugten tirsdag d. 19. maj 2020

Ballebro Færgekro

Sogneudfl ugten 2020 for Bramdrup og Harte sognes pensionister og efterlønsmodtagere finder sted tirsdag den 19. maj 2020. Vi kører som sædvanlig i to busser, hvor den ene kører fra Harte kirkecenter kl. 8.30 og begge busser fra Bramdrup kl. 9.00.

Turen går til Sønderborg, hvor vi skal besøge Sønderborg Slot og se den meget aktuelle udstilling ”100 år med Danmark – Sønderjylland siden Genforeningen.” På vejen derned bliver der en kort morgenandagt i busserne. Ved ankomsten til slottet serveres en kop kaffe/te med en småkage, inden vi besøger slottet og udstillingen kl. 11. Vi får et foredrag om udstillingen, hvorefter man kan se udstillingen på egen hånd.

Herefter kører vi videre til Ballebro Færgekro, som ligger smukt ned til Alssund. Her bliver der serveret en dejlig middag kl. 13. Efter middagen er der lejlighed til at strække ben i haven og ved stranden, inden vi samles omkring kaffebordet med lidt lækkerier til kaffen.

Efter kaffen kører vi mod Kolding og påregner at være hjemme igen kl. ca. 16.30.

Tilmelding til Harte og Bramdrup kirkekontor, tlf. 75 56 94 53 senest tirsdag den 12. maj 2020 efter ”først til mølle” princippet.

Pris for turen: kr. 200,- pr. person for beboere i Harte og Bramdrup sogne. For udensogns deltagere er prisen kr. 400,- (prisen omfatter bus, middag med isvand og kaffe med kage, samt entré og foredrag).

Vel mødt til en dejlig udflugt.

Bramdrup og Harte menighedsråd

 

 

2. pinsedag

Axel Davidsen Jessen
Bettina Zielke

Kom til en spændende dag i Grundtvigs ånd mandag den 1. juni!

Vi begynder dagen kl.14.00 med foredrag i sognegården v. Axel Davidsen Jessen. Axel er valgmenighedspræst i den grundtvigske valgmenighed i Skanderup. Han gæster sognegården med foredraget ”Kirkestriden i Skanderup og Grundtvigs pinsesalmer”.

Axel udtaler om sig selv og sit foredrag: ”Jeg er opvokset som præstebarn i Thisted. Opvæksten i et præstehjem med en far (og mor) tæt knyttet til Indre Mission, har naturligvis præget det hjemlige miljø i min barn- og ungdom. Mit voksne liv har, kan man sige, været et langt, indre stilfærdigt opgør med min opvækst. Nu er årene er gået, jeg er efterhånden alligevel blevet ”gammel nok” og efter ca. 35 år i den fri skoleverden, residerer jeg nu i Skanderup Valgmenigheds præstegård. Sådan kan det gå - livet er uforudsigeligt og forunderligt. I mit foredrag vil jeg komme ind på Grundtvig og hans pinsesalmer samt fortælle om Skanderup Valgmenigheds opståen i begyndelsen af 1900 tallet”.

Kl.16.00 samles vi til musikgudstjeneste i kirken, hvor vi selvfølgelig skal synge Grundtvigs pinsesalmer, og hvor Bettina Zielke gæster gudstjenesten med sin tværfl øjte. Bettina Zielke “trådte sine barnesko” på Kolding musikskole og blev senere uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium. Efter studierne i 1997, fi k hun stilling som fløjtenist i Sønderjyllands symfoniorkester.

Bettina har fl ere gange optrådt som solist med orkestret og er også en meget aktiv kammermusiker bl.a. med pianisten Julia Tabakova, som sammen danner duo under navnet “Duo Zielkova”. Denne eftermiddag kommer Bettina dog som solist.

Klassisker søndag om John Steinbecks forfatterskab

– noget om amerikansk teologi og musik i første del af 1900-tallet

Søndag den 7. juni kl. 10.30 inviterer vi til gudstjeneste, frokost, foredrag og musik. Tidligere gymnasielærer Karin Vium Fristed fortæller: ”Den amerikanske forfatter John Steinbeck (1902-1968) spændte vidt i sit store forfatterskab, som indbragte ham Nobelprisen i litteratur i 1962. Hans hjerte bankede for de skæve eksistenser, som levede på kanten af samfundet, og i romanen ”Dagdriverbanden” (1935) beskriver han med stor humor og mange skrøner dagdriverlivet blandt de mexicanske ”paisanos” i Californien. Men han mestrede også det alvorlige og var gennem hele livet en hård modstander af ulige sociale vilkår. Det kom bl.a. til udtryk i hans store romaner fra USA i 1930’erne under Depressionen, hvor han beskrev de usle vilkår, som omrejsende landarbejdere levede under, bedst kendt er nok Mus og Mænd (1937) og Vredens Druer (1939). Hans samfundskritik var dog ikke populær hos alle i datidens USA.

Steinbeck var desuden forud for sin tid i sit syn på menneskets samspil med naturen og vigtigheden af at leve i harmoni med naturen, hvilket ikke mindst gør ham meget aktuel i dag. I foredraget vil der blive fokuseret på Steinbecks liv og forfatterskab og hvordan hans værker afspejlede det samfund, han var en del af.

Sognepræst Lone Vesterdal vil supplere med en introduktion til The Social Gospel Movement, som opstod i USA i slutningen af 1800-tallet og var meget aktiv indtil 1. verdenskrig. Det var en protestantisk bevægelse, der arbejdede for bedre sociale forhold. Lone Vesterdal fortæller om Charles Monroe Sheldons bog: ”In his steps – what would Jesus do?” (1896) som er den mest læste bog til dags dato lige efter bibelen i USA og som handler om kristendommen som socialt evangelium.

Organist Heine Skov Jensen vil belyse det musikalske: ”John Steinbeck, som i barndomsårene fi k klavertimer og sang i kor, bevarede gennem livet en stærk musikinteresse. Steinbecks musikalske smag var særdeles rummelig, og således kunne han nyde at høre orgelværker af J. S. Bach, såvel som jazz og andre genrer som var populære på Steinbecks tid. Med dette som udgangspunkt lægger jeg en musikalsk ramme om gudstjenesten med Bach som indgang, og amerikansk komponeret musik fra Steinbecks tid som udgang. Ved arrangementet i sognegården vil jeg præsentere et lille udpluk af amerikansk musik, i forskellige stilarter, omkring Steinbecks tid.”

Tilmelding til søndag den 7. juni foregår ved henvendelse til kirkekontoret senest fredag den 5. juni kl. 12.00. Pris for deltagelse i arrangement søndag den 7. juni: 50 kr. for frokostanretning, drikkevarer og kaffe/te og kage. 

 

 

05maj kl. 20:15

AFLYST Danmarks befrielse

Sammenkomst i Logen efter kransenedlæggelse

Se nærmere

05maj kl. 20:15
12maj kl. 19:30

Orientering om menighedsrådsvalg

Offentligt orienteringsmøde

Se nærmere

12maj kl. 19:30
19maj kl. 09:00

Sogneudflugt

Sogneudflugt for Bramdrup og Harte sogne

Se nærmere

19maj kl. 09:00
01jun kl. 14:00

Foredrag i sognegården

Foredrag v/valgmenighedspræst Axel Davidsen Jessen

Se nærmere

01jun kl. 14:00
07jun kl. 12:00

Foredrag og musik

Klassikersøndag 

Se nærmere

07jun kl. 12:00