Øvrige arrangementer

AFLYST - Sorg og håb i ord og billeder

Marianne Frank Larsen
Lisbeth Smedegaard Andersen
Lone Vesterdal

Temadag for pårørende og andre interesserede – i Bramdrup Sognegård lørdag den 31. oktober 2020.

Vi inviterer pårørende i forbindelse med bisættelser og begravelser ved kirken til temadag. Andre interesserede er også velkomne. Husk: Tilmelding på kirkekontoret.

Program

Kl. 10.00-10.15:

Ankomst, kaffe og velkomst

Kl. 10.15-ca.11.30:

Sognepræst Marianne Frank Larsen, Vor Fru Kirke, Århus

”At sende ordene ud som redningshold”

Den islandske forfatter Jon Kalman Stefanssons roman Himmerige og Helvede fortæller bevægende ærligt om dødens magt i vores liv og om at miste de mennesker, man ikke kan undvære. Men den fortæller også smukt om den trøst, der findes i erindringen og i andre menneskers godhed. Med udgangspunkt i den islandske roman vil vi se på, hvad nyere litteratur har at sige om død og tab, trøst og håb.

Kl. 11.30-12.15:

Medbragt frokost (NB!) og egne drikkevarer. I kaffepausen er der mulighed for at købe bøger fra ProRex forlag.

Kl. 12.15-14.00:

Pastor emeritus, kunsthistoriker og salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen

”Håbets billeder”

Håb er en central del af den kristne kirkes forkyndelse, og vi taler om håbet både i prædikener og i salmer. Også inden for billedkunsten er håbet et centralt motiv, der ikke mindst udtrykkes i de mange opstandelsesbilleder, der har haft deres plads i kirkerne fra gammel tid. Men ofte findes håbet gemt i billederne i form af symboler, farver eller andre detaljer, der kalder på beskuerens medleven og viden, men som samtidig kræver en fælles baggrund for at blive forstået.

I foredraget vil der blive givet eksempler på forskellige måder, hvorpå man i billedkunsten forholder sig til håbstemaet.

Ca. kl. 14.10-14.40:

Sognepræst Lone Vesterdal:

Den engelske forfatter C.S. Lewis og En sorgens dagbog. I 1956 blev den engelske professor i litteratur ved Oxford, C.S. Lewis, gift med Joy Davidmand. Efter fire års lykkeligt ægteskab døde hun af kræft. Som reaktion på sit tab skrev han en stærk, autentisk beretning i fi re kladdehæfter. En sorgens dagbog er for alle, der kæmper med sorg og tro. Dener netop udkommet i ny oversættelse fra ProRex Forlag. Sognepræst Lone Vesterdal har skrevet forord til bogen og vil fortælle om den.

Kl. 14.40: Tak for i dag.

Det er gratis at deltage i temadagen. Derer kaffe/te ved ankomst og efter frokost. Madpakke + drikkevarer medbringes selv.

Af hensyn til Covid19 restriktioner er der tilmelding til dagen. Der er plads til 60 deltagere.

Tilmeldingen sker ved henvendelse til kordegn Eva Sunesen, evks@km.dk eller 75 56 94 53 senest onsdag den 28. oktober 2020.

 

 

Syng sammen i Sognegården

Torsdag den 28. januar kl. 19.30.

Denne aften lægger vi op til fællessang. Organist Heine Skov Jensen, kirke- og kulturmedarbejder Camilla Svanberg og kirkens præster vil på skift foreslå og fortælle om udvalgte salmer og sange.

Man medbringer selv kaffe/te og brød. Der vil ikke være servering ved sogneaftener i Sognegården.

Af hensyn til Covid19 retningslinjer kan vi være 30 i sognegården (når vi synger). Der er derfor tilmelding til aftenen ved kirkekontoret, kordegn Eva Sunesen, evks@km.dk senest tirsdag den 26. januar.

Vi anmoder om afbud hvis man evt. bliver forhindret, så andre kan få glæde af pladsen.

 

 

Fastelavn

Vi inviterer til festelig fastelavnsgudstjeneste for udklædte børn i kirken søndag den 14. februar kl. 10.30. Efterfølgende er der tøndeslagning, kroning af kattekonge og –dronning og hotdogs og sodavand i sognegården.

Der er plads til 33 i kirken. Derfor tilmelding på kirkekontoret til fastelavnsgudstjeneste senest fredag den 12. februar kl. 12.00.

Hilsen menighedsråd og præster

NB: Vi tager forbehold for at Covid-restriktioner kan gøre det nødvendigt at aflyse arrangementet. Dette vil bliver offentliggjort på kirkens hjemmeside, Facebook og diverse opslag.

 

 

28jan kl. 19:30

Syng sammen

Se nærmere

28jan kl. 19:30
14feb kl. 11:30

Fastelavn med tøndeslagning

Se nærmere

14feb kl. 11:30