Øvrige arrangementer

 

 

 

2. pinsedag

Axel Davidsen Jessen

Kom til en spændende dag i Grundtvigs ånd mandag den 1. juni!

Vi begynder dagen kl.14.00 med foredrag i sognegården v. Axel Davidsen Jessen. Axel er valgmenighedspræst i den grundtvigske valgmenighed i Skanderup. Han gæster sognegården med foredraget ”Kirkestriden i Skanderup og Grundtvigs pinsesalmer”.

Axel udtaler om sig selv og sit foredrag: ”Jeg er opvokset som præstebarn i Thisted. Opvæksten i et præstehjem med en far (og mor) tæt knyttet til Indre Mission, har naturligvis præget det hjemlige miljø i min barn- og ungdom. Mit voksne liv har, kan man sige, været et langt, indre stilfærdigt opgør med min opvækst. Nu er årene er gået, jeg er efterhånden alligevel blevet ”gammel nok” og efter ca. 35 år i den fri skoleverden, residerer jeg nu i Skanderup Valgmenigheds præstegård. Sådan kan det gå - livet er uforudsigeligt og forunderligt. I mit foredrag vil jeg komme ind på Grundtvig og hans pinsesalmer samt fortælle om Skanderup Valgmenigheds opståen i begyndelsen af 1900 tallet”.

 

 

Klassisker søndag om John Steinbecks forfatterskab

– noget om amerikansk teologi og musik i første del af 1900-tallet

Søndag den 7. juni kl. 10.30 inviterer vi til gudstjeneste, frokost, foredrag og musik. Tidligere gymnasielærer Karin Vium Fristed fortæller: ”Den amerikanske forfatter John Steinbeck (1902-1968) spændte vidt i sit store forfatterskab, som indbragte ham Nobelprisen i litteratur i 1962. Hans hjerte bankede for de skæve eksistenser, som levede på kanten af samfundet, og i romanen ”Dagdriverbanden” (1935) beskriver han med stor humor og mange skrøner dagdriverlivet blandt de mexicanske ”paisanos” i Californien. Men han mestrede også det alvorlige og var gennem hele livet en hård modstander af ulige sociale vilkår. Det kom bl.a. til udtryk i hans store romaner fra USA i 1930’erne under Depressionen, hvor han beskrev de usle vilkår, som omrejsende landarbejdere levede under, bedst kendt er nok Mus og Mænd (1937) og Vredens Druer (1939). Hans samfundskritik var dog ikke populær hos alle i datidens USA.

Steinbeck var desuden forud for sin tid i sit syn på menneskets samspil med naturen og vigtigheden af at leve i harmoni med naturen, hvilket ikke mindst gør ham meget aktuel i dag. I foredraget vil der blive fokuseret på Steinbecks liv og forfatterskab og hvordan hans værker afspejlede det samfund, han var en del af.

Sognepræst Lone Vesterdal vil supplere med en introduktion til The Social Gospel Movement, som opstod i USA i slutningen af 1800-tallet og var meget aktiv indtil 1. verdenskrig. Det var en protestantisk bevægelse, der arbejdede for bedre sociale forhold. Lone Vesterdal fortæller om Charles Monroe Sheldons bog: ”In his steps – what would Jesus do?” (1896) som er den mest læste bog til dags dato lige efter bibelen i USA og som handler om kristendommen som socialt evangelium.

Organist Heine Skov Jensen vil belyse det musikalske: ”John Steinbeck, som i barndomsårene fi k klavertimer og sang i kor, bevarede gennem livet en stærk musikinteresse. Steinbecks musikalske smag var særdeles rummelig, og således kunne han nyde at høre orgelværker af J. S. Bach, såvel som jazz og andre genrer som var populære på Steinbecks tid. Med dette som udgangspunkt lægger jeg en musikalsk ramme om gudstjenesten med Bach som indgang, og amerikansk komponeret musik fra Steinbecks tid som udgang. Ved arrangementet i sognegården vil jeg præsentere et lille udpluk af amerikansk musik, i forskellige stilarter, omkring Steinbecks tid.”

Tilmelding til søndag den 7. juni foregår ved henvendelse til kirkekontoret senest fredag den 5. juni kl. 12.00. Pris for deltagelse i arrangement søndag den 7. juni: 50 kr. for frokostanretning, drikkevarer og kaffe/te og kage. 

 

 

01jun kl. 14:00

AFLYST Foredrag i sognegården

Foredrag v/valgmenighedspræst Axel Davidsen Jessen

Se nærmere

01jun kl. 14:00
07jun kl. 12:00

Udsat - Foredrag og musik

Klassikersøndag 

Se nærmere

07jun kl. 12:00
09jun kl. 19:30

Orientering om menighedsrådsvalg

09jun kl. 19:30