Bramdrup sogn

Øvrige arrangementer

Stjernen ledte Vise Mænd – om de Hellige Tre Konger i kunsten

Lørdag den 5. januar kl.10.00-16.00 inviterer vi, i samarbejde med Folkeuniversitetet,til tre forelæsninger i Bramdrup Sognegård.

I Det Nye Testamentes Matthæusevangeliumkapitel 2, 1-12 kan vi læse beretningen om de Vise Mænd fra Østerland. Et motiv, der hører til blandt de mest elskede inden for den kristne tro. Vi skal denne dag følge billedmotivets udviklingfra antikkens tidlige fremstillingeri Roms katakomber, over vikingetidenselegante runesten fra Nordre Dynna i Norge, Åkirkebys berømte døbefont, middelalderens fromhedsliv i prædikener, bønnebøger og kalkmalerier til nyere gravsten på Bramdrup kirkegårdved Kolding.

1. De vise mænd i antikken. Ved mag.art. Ulla Rald.

2. Vise Mænd på runesten fra Dynna i Norge og Hellige Tre Konger på Åker-døbefonten på Bornholm og gravsten på Bramdrup kirkegård. Ved ph.d. Lise Gjedssø Bertelsen.

3. De hellige tre konger i senmiddelalderen. Ved ph.d. Torben Svendrup.

Umiddelbart efter det sidste af de tre Folkeuniversitetsoplæg er der i Bramdrup kirke fra kl. 16:15 til kl. 16:45 mulighed for at deltage i en halv times Hellig Tre Kongers andagt, hvor vi bl.a. vil synge N.F.S. Grundtvigs smukke salme Dejlig er den himmel blå, der genfortæller Hellig Tre Kongers beretningen. Andagten ledes af sognepræst Lone Vesterdal.

Pris: 360 kr. & studerende 180 kr.

Tilmelding kan ske til Folkeuniversitetet på hjemmesiden www.fuodense.dk eller ved at ringe 6550 2772.

Deltagerne skal selv medbringe frokost/drikkevarer. Kaffe/te og brød á 25 kr.

cookie information