Øvrige arrangementer

 

 

 

Menighedsrådsvalg

Orienteringsmøde

Tirsdag den 18. august 2020 kl. 19.30 i sognegården (dørene åbnes kl. 19.00). Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2020 i Bramdrup Sogn. Få indflydelse på dinkirkes liv i fremtiden.

Kom og hør mere om, hvordan du kan være med til at gøre en forskel og aktivt medvirke til mere fællesskab i lokalsamfundet. Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. Ud over aktiviteterne og det at være en repræsentant for menigheden er der andre spændende opgaver, hvor du kan være med til at bestemme, hvad der skal ske fremadrettet i dit lokale sogn.

Dagsorden for orienteringsmødet:

 • Velkomst ved menighedsrådet.
 • Valg af dirigent.
 • Orientering om arbejdet i den forløbnefunktionsperiode og orientering om detkommende menighedsråds opgaver.
 • Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
 • Kort orientering om kirkerenoveringen v/Iver Lauritzen, kirkeværg

Kort pause

 • Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.
 • Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
 • Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
 • Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

Alle menighedsrådsmedlemmer er på valg hvert 4. år. Mulighed for genvalg. 3 nuværende medlemmer har tilkendegivet, at de ikke ønsker genvalg. Det medfører behov for i det mindste et par nye medlemmer. Men alle interesserede kandidater er hjertelig velkomne. Også kandidater med interesse for personaleforhold. I et menighedsråd benævnes denne som kontaktperson.

Kontaktpersonens arbejdsområder:

 • Medarbejdernes bindeled til MR i dagligdagen om ansættelsesmæssige forhold
 • Ansvarlig for de personaleadministrative forhold
 • Sikre korrekt registrering af timesedler, sygdom og ferie
 • Afholde årlige MUS samtaler og et personalemøde
 • Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere

 

I Bramdrup varetages APV og arbejdsmiljø pt. af kirkeværgen.

De fleste personaleopgaver løses i tæt samarbejde med provstiets HR konsulenter.

Menighedsrådet

På grund af myndighedernes gældende forsamlings restriktioner er det nødvendigt med tilmelding til kordegnekontoret. Tlf. 75569453 eller 23484881; Mail: evks@km.dk. Oplys navn og tlf. nr. Medbring af samme grund selv din kaffe og kop. Tilmeldingsfrist mandag den 17. august 2020 kl. 12.00.

 

 

Sensommersang i kirken

Tirsdag den 25. august kl. 19.30 inviterer vi til sensommersang i kirken. Vi får besøg af Hans Dammeyer, der er organist ved Skjoldhøjkirken i Århus og har komponeret flere af Højskolesangbogens melodier. Hans Dammeyer, der er medredaktør af den nuværende udgave, vil spille for og fortælle baggrundshistorier om sangene. Vi skal synge Højskolesangbogens 18. udgave ud, mens vi venter på den 19. udgave der er på vej ind.

Debat om sangvalget har der altid været i forbindelse med en nye udgave og derfor vil vi både kigge frem og tilbage i historien i forbindelse med sangene. Den coronaramte genforeningsfejring vil vi også forsøge at råde lidt bod på. Velkommen til en dejlig aften med sensommersang i kirken.

Der er tilmelding til denne sensommersangaften på kirkekontoret, telefonisk eller på mail. Tilmelding senest tirsdag den 21. august kl. 12.00. Når der er tilmeldt 33 deltagere vil øvrige tilmeldte blive anført på venteliste. Dette gør vi af hensyn til retningslinjerne i forbindelse med COVID19.

Valgforsamling

Valg til meninghesråd i Bramdrup Sogn, afholdes tirsdag den 15. september 2020kl. 19.30 i sognegården (dørene åbnes kl. 19.00)

Der er valg til menighedsråd i Danmark hvert 4. år hvor alle menighedsrådsmedlemmer er på valg. Der er mulighed for genvalg.

Valgforsamlingen er offentlig tilgængelig, hvilket betyder, at alle interesserede har mulighed for at overvære valgforsamlingen. Det er kun medlemmer af folkekirken med valgret i det pågældende sogn, samt sognebåndsløsere, der har tale- og stemmeret på valgforsamlingen.

På valgforsamlingen opstilles kandidater, der er mulighed for debat, og der gennemføres en hemmelig skriftlig afstemning. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet for de næste 4 år.

Eksempler på opgaver for menighedsrådsmedlemmer:

 • Være med til at fremme det kirkelige liv i Bramdrup Sogn
 • Få indflydelse på hvilke aktiviteter, der skal tilbydes og til hvem
 • Træffe afgørelse om hvordan sognets økonomiske midler skal forvaltes
 • Foretager indstilling til ledige præstestillinger og deltager i valg af biskop
 • Ansætter øvrige medarbejdere
 • Administrerer sognegård, kirke og kirkegård.

 

Valgforsamlingen skal afvikles efter en fast dagsorden:

 1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
 4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
 5. Kandidaternes egen præsentation.
 6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
 7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
 8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
 9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
 10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
 11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
 12. Eventuelt.

 

Menighedsrådet

På grund af myndighedernes gældende forsamlings restriktioner er det nødvendigt med tilmelding til kordegnekontoret. Tlf. 75569453 eller 23484881; Mail: evks@km.dk. Oplys navn og tlf. nr. Medbring af samme grund selv din kaffe og kop. Tilmeldingsfrist mandag den 14. september 2020 kl. 12.00. 

18aug kl. 19:30

Orientering om menighedsrådsvalg

Husk tilmelding

Se nærmere

18aug kl. 19:30
25aug kl. 19:30

Sensommersang i kirken

Husk tilmelding

Se nærmere

 

 

25aug kl. 19:30
15sep kl. 19:00

Valgforsamling

Husk tilmelding

Se nærmere

15sep kl. 19:00