Øvrige arrangementer

 

 

 

Alle helgen

Søndag den 3. november kl. 10.30 inviterer vi til Alle helgens gudstjeneste i kirken. Vi har tradition for, at vi denne søndag samles for at mindes de mennesker, vi har mistet her i sognet det forgangne år. Det er en særlig lejlighed til at høre de afdødes navne læst op i kirken, til at mindes, lytte og synge.

Ved gudstjenesten medvirker solosanger Anitta Nielsen sammen med vores organist Heine Skov Jensen. Begge sognepræster medvirker, og efterfølgende er menighedsrådet vært ved en hyggelig frokost i sognegården.

Alle er velkomne.

 

 

Orienteringsmødet 2019

I henhold til lov om menighedsråd § 42 stk. 2 afholder Bramdrup sogns menighedsråd det årlige ordinære orienteringsmøde søndag den 17. november 2019 kl.11.30 i sognegården lige efter gudstjenesten.

Menighedsrådet vil orientere om dets virke det forgangne år, herunder større drifts– og bygningsmæssige tiltag, personaleforhold og sognets økonomi. Kendte planer for det kommende år vil ligeledes indgå i orienteringen.

Endvidere vil der blive lejlighed til at høre om den aktuelle status på planerne om kirkens udvidelse. Efter et længe ventet besøg af den sidste konsulent fra Nationalmuseet i juni, som skulle besigtige kirkens bevaringsværdige inventar, er der endelig kommet skred i forberedelsesarbejdet igen. Arkitekterne, som vil være til stede på mødet og klar til at svare på spørgsmål, er lige nu i fuld sving med detailprojekteringen.

Vel mødt. Formand Jens Christensen

 

 

Adventsfest

Søndag den 1. december kl. 15.00 julefest i kirken for børnefamilier. Efter gudstjenesten går vi i sognegården, hvor der er gløgg og æbleskiver til alle. Arrangementet er tilrettelagt i samarbejde med Borgerforeningen.

 

 

Fastelavnsfest i kirke og sognegård

Søndag den 23. februar kl. 10.30 er der fastelavnsgudstjeneste for alle. Vi mødes i kirken til en halv times børnegudstjeneste, hvor børnekoret medvirker. Efter gudstjenesten er der hotdogs, tøndeslagning og hyggeligt samvær i sognegården. Vi glæder os til at se alle de udklædte børn.

Pris for mad: 50 kr. for voksne. Børn gratis

 

 

03nov kl. 11:30

Samvær i sognegården

Se nærmere

03nov kl. 11:30
17nov kl. 11:30

Orienteringsmødet 2019

v/Menighedsrådet

Se nærmere

17nov kl. 11:30
01dec kl. 15:30

Adventsarrangement i sognegården

Se nærmere

01dec kl. 15:30
23feb kl. 11:30

Fastelavnsfest

Se nærmere

23feb kl. 11:30