Øvrige arrangementer

Fastelavnsfest i kirke og sognegård

Søndag den 3. marts kl. 10.30 inviterer vi til årets fastelavnsgudstjeneste og fastelavnsfest. Vi begynder i kirken med børnegudstjeneste med masser af sang og musik og udklædte børn og voksne. Efter gudstjenesten holder vi fest i sognegården med hot dogs og sodavand, og vi skal naturligvis ”slå katten af tønden”. Kom og vær med til en festlig fastelavnsfest. Det koster 50 kr. for voksne og børn er gratis.

 

 

Hjælp med at gøre verden klimaklar

Sogneindsamling søndag den 10. marts - Indsamlere mødes i sognegården kl. 10.00

Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet, til den årlige sogneindsamling søndag den 10. marts kl. 10-14. Som indsamler kan du klæde verden på til klimaforandringerne.

Du kan skære ned på oksekødet, sortere dit affald og droppe flyrejsen – men hvor meget forskel kan du egentlig gøre ene mand eller kvinde? Godt spørgsmål. Det er let at føle sig magtesløs, når vi gang på gang hører om klimaforandringernes konsekvenser. Men her er din chance for at gøre noget, der virkelig nytter.

Klædt på til klimaet

I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer, som rammer os alle sammen. Men som rammer særligt stærkt i verdens fattigste lande. Her er man ikke nær så godt klædt på til det nye klima, som vi er i Danmark. Man mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet ved oversvømmelser. Man mangler broer, der kan bringe folk i sikkerhed. Mangler vand, når tørken tømmer depoterne. Mangler mad, når ressourcerne slipper op.

Som indsamler er du med til at samle ind til broer, diger og flugtveje, der kan udgøre et værn mod katastrofer. Du er med til at samle ind til rent drikkevand og mad, der kan overleve tørken. Du er med til at klæde verden på til klimaforandringerne. Og du er ikke alene. Du er én ud af tusindvis af indsamlere, der står sammen om verdens nok vigtigste sag.

Tilmeld dig som indsamler på Blivindsamler.dk

Bramdrupdam er klar til at gøre verden klimaklar ved indsamlingen den 10. marts – mød op i sognegården kl. 10.00. ”Den årlige sogneindsamling er altid en hyggelig søndag. Det er en god og meningsfuld måde for familier at være sammen på, og det samler folk om en vigtig sag til gavn for verdens fattigste,” – siger Jørn Karlskov, indsamlingsleder i Bramdrupdam.

 

 

Musikgudstjeneste den 24. marts kl. 14.00

Fra venstre: Lone Vesterdal, Katrine Papsø Andersen, Camilla Svanberg og Susanne Elbæk
Jette Langgaard Andersen

Søndag den 24. marts samarbejder Bramdrup Kirke og Nr. Bjert Kirke om en musikgudstjeneste med deltagelse af begge kirkers kor. Gudstjenesterne finder sted i Nr. Bjert Kirke kl. 10.30 og i Bramdrup Kirke kl. 14.00. Ved begge gudstjenester vil kor-musikken have en fremtrædende plads.

Sognepræsterne Lone Vesterdal (Bramdrup) og Katrine Papsø Andersen (Nr. Bjert) samt organist Susanne Elbæk med Nr. Bjert Koret og kirke- og kulturmedarbejder Camilla Svanberg med Bramdrup Kirkes Voksenkor medvirker. Vi har inviteret tidligere sognepræst Jette Langgaard Andersen som gæsteprædikant i Bramdrup.  Sognepræst Lone Vesterdal og den tidligere kollega Jette Langgaard Andersen er sammen om gudstjenesten, hvor Jette er gæsteprædikant. Eftergudstjenesten er der kaffe i våbenhuset/kirken, og menigheden har her lejlighedtil et hjerteligt gensyn med Jette.

Hilsen Lone Vesterdal

og Camilla Svanberg

 

 

Befrielsesgudstjeneste med foredrag

Thomas Kvist Christiansen
Arlette Andersen og Thomas Kvist Christiansen

Søndag den 5. maj kl.10.30 fejrer vi Danmarks befrielse i 1945. Vi har gudstjeneste kl.10.30 med salmer og prædiken, der er med til udtrykke taknemmelighed over Danmarks befrielse. Efter gudstjenesten er der en lettere frokostanretning og kaffe/te i sognegården.

Vi får besøg af journalist og forfatter Thomas Kvist Christiansen. Han har de sidste seks år arbejdet med at dokumentere den unikke og gribende historie om et af de sidste vidner til Auschwitz, den 94-årige Arlette Andersen. Det er blevet til en film, ”Arlette – en historie vi aldrig må glemme”, og senest bogen ”Vi er her for at dø”, der udkom i december 2018.

Mød Thomas Kvist Christiansen, som vil fortælle om vigtigheden af at dokumentere Arlette Andersens historie, men også hvorfor arbejdet med bog og film har udviklet sig til at være mere end blot et journalistisk og historisk projekt. Der vil være mulighed for at købe bogen (Pris:300 kr).

Arrangementet er tilrettelagt i samarbejdemed kirkens nabo, Logen Saxum. Alle er velkomne til en festlig markering af befrielsen.

 

 

Sogneudflugten tirsdag den 28. maj

Rømø Kirke
Brødtorte og "Gode råd"

Sogneudflugten 2019 for Bramdrup og Hartesognes pensionister og efterlønsmodtagere finder sted tirsdag den 28.maj 2019. Vi kører som sædvanlig i to busser,hvor den ene kører fra Harte kirkecenter kl. 8.30 og begge busser fra Bramdrupkl. 9.00. 

Turen går til Rømø, hvor vi skal besøge Rømø kirke. Efter en kort pause, hvor der serveres en kop kaffe/te med en småkage, besøger vi kirken, hvor der bliver en kort andagt ved den lokale sognepræst Gertrud Yde Iversen. Herefter vil vores guide Jørn Carl, tidl. lærer og forfatter til en bog om Rømø Kirke og kommandørsten, fortælle om kirken og dens historie, ligesom vi skal ud på kirkegården, hvor vi hører om de særlige ”kommandør gravsten”, som findes her.

Efter besøget ved kirken kører vi en lilletur rundt på Rømø, inden der køres mod Ballum Østerende, hvor vi skal besøge ”Den gamle digegreves gård/ Klægager”, som er næste mål på turen. Her bliver vi kl. 12.30 budt velkommen af stedets ejere Ruth og Christian Lorenzen, som vil servere en dejlig middag med en speciel egnsret og dessert, som gamle bedstemor lavede den. Så glæd jer! Efter middagen vil værtsparret fortælle om den fantastisk flotte gård, som de har restaureret så flot, at den i 2017 blev kåret som Danmarks flotteste bondegård. Vi slutter besøget på Klægager med kaffe med brødtorte og ”Gode Råd”

Men turen er ikke slut endnu. Vi stiger ombord i busserne og får en en fin guidet bustur rundt i nærområdet ”på spor i Marsken”. Bl. a. skal vi fra bussen se og høre om Randerup Kirke og Brorson, Kristen Kold og Ballum Kirke m.m. Efter denne tur fortsættes hjemover. Vi regner med at være hjemme igen kl. ca. 17.00.

Tilmelding til:

Bramdrup kirkekontor, tlf. 75 56 94 53 eller på mail evks@km.dk

Harte kirkekontor, tlf. 75 53 19 94 eller på mail jaco@km.dk –

senest tirsdag den 15. maj 2019 efter ”først til mølle”-princippet.

Pris for turen: kr. 200,- pr. person for beboere i Harte og Bramdrup sogne. For udensogns deltagere er prisen kr. 400,- (prisen omfatter bus, middag med isvand og kaffe med kage, samt guidede ture.

Vel mødt til en dejlig udflugt.

Bramdrup og Harte menighedsråd

 

 

Klassiker-søndag om C.S. Lewis

Ditte Freiesleben, Lone Vesterdal og Karin Vium Fristed

Traditionen tro holder vi klassiker-søndag inden sommerferien går i gang. Søndag den 23. juni kl. 10.30 vil Klassiker-trioen (Ditte Freiesleben, Karin Vium Fristed og Lone Vesterdal) sætte lys på forfatteren C.S. Lewis i både gudstjeneste og efterfølgende foredrag/sang i sognegården.

Clive Staples Lewis (1898-1963), kendt som C.S. Lewis, var en britisk forfatter og filolog. Han er nok mest kendt for Narnia-fortællingerne, en klassiker i børnelitteraturen, der handler om eventyrlandet Narnia og præsenterer magi og kampen mellem det gode og det onde. Narnia-serien rummer en stærk kristen betydning, og Lewis har da også et rigt forfatterskab om den kristne tro, der også omfatter en rumfarts-trilogi, hvor Lewis blander traditionelle science fiction-elementer med udforskningen af de bibelske temaer synd, syndefald og bod. I foredraget vil der blive fokuseret på C.S. Lewis’s liv og opvækst, hans omvendelse til kristendommen og temaer i hans store forfatterskab. Der vil indgå sange og musik fra datidens England.

Programmet er: Gudstjeneste kl. 10.30 med særligt fokus på C.S. Lewis. Derefter lettere anretning i sognegården, foredrag, sang og kaffe. Vi slutter ved 14.30-tiden.

Pris: 50 kr. for anretning/kaffe og kage.

Tilmelding til kirkekontoret senest torsdag den 20. juni kl. 16.00.

28maj

Sogneudflugt til Rømø/Ballum

Afgang fra Bramdrup kl. 09.00.     Se nærmere

 

 

28maj