Patchwork-kredsen

Kirkens patch-workkreds mødes mandage i lige uger i sognegården.

Vi mødes kl. 19.00.

Vil du vide mere om patch-workkredsen, ring til Ingelise Pedersen tlf. 75 56 16 87.