Læs bogen – mød forfatteren...

FOREDRAGSAFTENER I BRAMDRUP SOGNEGÅRD

2019-2020

Alle foredrag foregår i sognegården, Kirkely 17

Kaffe / the á 25 kr.

Alle er velkomne

Præsterne og menighedsrådet ved Bramdrup Kirke

 

Vi skal styrke børns karakterdannelse

Torsdag den 24. oktober kl. 19.30 er der foredrag ved professor Per Schultz Jørgensen.

Hvordan giver vi børn et godt liv – i en verden i opbrud? Hvordan styrker vi børns robusthed, ansvarlighed og selvstændighed? Kan børn lære ansvar? Hvad gør vi som forældre – og som institution og skole? Oplægget vil pege på, at vi har langt større muligheder, end vi tror. Og understrege, at vi som velfærdssamfund har et stort ansvar for at handle nu.

Per Schultz-Jørgensen gæster Bramdrup sogn med et foredrag om ”Robuste børn”. Per Schultz-Jørgensen er børne – og familieforsker, og har igennem mange år arbejdet med undersøgelser om børn og unge, ligesom han har deltaget i en række projekter, der sigter på at skabe bedre forhold for børn og unge i Danmark og internationalt. Han har været ansat ved Københavns Universitet, Socialforskningsinstituttet og Danmarks Pædagogiske Universitet og har været medlem/formand for Børnerådet.

 

 

 

Torsdag den21. november kl. 19.30 får vi besøg af forfatter og leder af Menighedsfakultetet, Århus, Thomas Bjerg Mikkelsen, der bor i Kolding. I 2018 udgav Thomas Bjerg Mikkelsen sammen med Lars Irgens Petersen bogen »Alle vil jo bare elskes«.

Lars Irgens Petersen slog i 2003 en anden mand ihjel. Det skete i forbindelse med en smugleraktion med 13 tons hash fra Marokko til Danmark. Drabet var kynisk og nøje planlagt. Set med menneskelige briller krydser han den grænse, hvor tilgivelse ikke længere synes mulig. I foredraget fortæller Thomas Bjerg Mikkelsen om sit møde med Lars Irgens Petersen og reflekterer over emner som skam, skyld, tilgivelse, empati, fremmedgørelse og ondskab.

 

 

Torsdag den23. januar kl. 19.30 får vi besøg af forfatter og psykolog Irene Rønn Lind,der har skrevet ”Forklædt”. Det handler om mennesker der sætter destruktive spor – hvordan forholder vi os? Hvad stiller vi op? Skal vi blot tilgive og vise næstekærlighed?

 

 

Torsdag den 27. februar kl.19.30 er der foredrag i sognegården ved sognepræst Lone Vesterdal. Hun har skrevet bogen ”Robust – om tro og magtesløshed”. Robusthed er et af tidens nøgleord. Over for det står magtesløshed. Kirken har noget at sige om begge dele. I foredraget vil sognepræst Lone Vesterdal præsentere, hvordan begrebet robusthed ser ud fra teologiens og troens optik. Lone Vesterdal er sognepræst ved Bramdrup Kirke og forfattertil flere bøger om sjælesorg,ntab og tro.

 

 

Torsdag  den  26. marts kl. 19.30. 

Skærmens Magi

De sociale medier har invaderet vores liv –

det er på tide, vi gør modstand. 

Foredrag ved Professor Bent Meier Sørensen, CBS

Tvivler man på, at der er en symbiose mellem skærm og menneske, skal man bare prøve at tage en skærm fra en femårig. Efter det behøver man ikke høre et helt foredrag om, at skærme er magiske.

Men den lokale kamp i hjemmet er også en del af en kamp mellem civilisationer. De amerikanske techgiganter Facebook, Amazon, Google og Apple er ikke kun på vej til at have opnået monopolstatus, hvor der ikke er plads til konkurrenter. De er også kommet langt med at forandre, hvordan vi er, når vi er alene, hvordan vi mødes, og hvordan vi taler sammen. Kedsomhed er blevet forbudt, både i undervisning og i privatlivet, og techgiganterne står dag og nat klar med bippende afbrydelser fra smartphones, iPads og computere.

24okt kl. 19:30

Sogneaften

v/Per Schultz Jørgensen

Se nærmere

24okt kl. 19:30
21nov kl. 19:30

Sogneaften

v/Thomas Bjerg Mikkelsen

Se nærmere

21nov kl. 19:30
23jan kl. 19:30

Sogneaften

v/Irene Rønn Lind

Se nærmere

23jan kl. 19:30
27feb kl. 19:30

Sogneaften

v/Lone Vesterdal

Se nærmere

27feb kl. 19:30
26mar kl. 19:30

Sogneaften

v/Bent Meier Sørensen

Se nærmere

26mar kl. 19:30

Sogneaftner m.m.

Sogneaftnerne er kirkens foredragstilbud.

Foredragene finder typisk sted sidste torsdag i måneden.

Der inviteres til to foredrag om efteråret og to foredrag om foråret.

Foredragenes indhold varierer alt efter emne og foredragsholdere.

Formålet er oplysning om både det folkelige og det kirkelige liv.

Fællessang og hyggeligt kaffebord er en naturlig del af sogneaftnerne.