Bramdrup sogn

Sogneaftner m.m.

Sogneaftnerne er kirkens foredragstilbud.

Foredragene finder typisk sted sidste torsdag i måneden.

Der inviteres til to foredrag om efteråret og to foredrag om foråret.

Foredragenes indhold varierer alt efter emne og foredragsholdere.

Formålet er oplysning om både det folkelige og det kirkelige liv.

Fællessang og hyggeligt kaffebord er en naturlig del af sogneaftnerne.  

 

 

Hva’ skriver han om ’håb’? En aften med Holger Lissner og nogle af hans salmer

Mange kender Holger Lissners aftensang ”Nu går solen sin vej”, og salmer som ”Du fylder mig med glæde” og ”Guds fred er glæden i dit sind”. Men hvad skriver han om håb i sine salmer? For håbet er vigtigt. Bare det, at vi siger Gud, udtrykker et håb. Håb om, at noget godt må ske: ”Ske din vilje…”, eller at det svære ikke bliver det eneste i vores liv: ”Fri os fra det onde”. Når vi beder, beder vi med håb. Alle bønnerne i Fadervor udtrykker et håb, men hvis alt håb er ude, er livet ude.

Torsdag 25. oktober kl. 19.30 kommer Holger Lissner til Bramdrup sognegård for at fortælle om sin salmedigtning og særligt om dette emne. Og selvfølgelig skal vi synge de salmer, han vælger ud, og lære dem, hvis vi ikke kender dem i forvejen, godt hjulpet af kirke- og kulturmedarbejder Camilla Svanberg og Bramdrup Kirkes voksenkor.

Alle er velkomne, kaffe/te og brød á 25 kr.

Sange fra dybet

Torsdag den 29. november kl. 19.30.

At synge er ikke bare at synge. At synge er at blive en lille smule forandret og forvandlet. For når vi synger, deler vi vores liv på godt og ondt med andre, og vores ensomhed bliver mindre.

Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal vil fortælle om nogle af de menneskeskæbner og oplevelser, der inspirerer hende til at skrive salmer om menneskelivet i dag.

Hvad kan sange fortælle om himmel og helvede i et moderne menneskeliv? Findes de stadig?

Kaffe/te og brød á 25 kr.

Foredraget foregår i Sognegården

Da Kolding blev moderne

Torsdag den 31. januer kl. 19.30

Midt i 1800-tallet boede der under 3.000 i Kolding. I dag bor der tyve gange så mange, og byen er en vigtig bæresøjle i Trekantområdet.

Det skyldes en række initiativrige borgere, som i kølvandet på grundloven og med tæft for tidens nye idéer og teknologier tog fat på at udvikle det torneroseslumrende Kolding til en moderne by. Med udgangspunkt i bogen Iværksætterne. Da Kolding blev moderne fortæller Helle Juhl om nogle af dem, der var med til at præge byens udvikling.

Kaffe/te og brød á 25 kr.

Foredraget foregår i Sognegården

Fællessangens betydning i Skole, Folk og Kirke

Torsdag den 28. februar kl. 19.30.

Det er igen kommet på mode at synge sammen. Det er godt, for fællessangen har betydning for vores forståelse af os selv, vores samfund og vores forhold til det guddommelige.

I fællessangen sætter vi netop ord på det fælles. Det sker i skolen, hvor sangen er med til at danne os, det sker i samfundet, hvor det folkelige og nationale udtrykkes, og det sker i kirken, hvor salmesangen er menighedens ja og amen til forkyndelsen. Jørgen Anker Jørgensen, der er næstformandi Grundtvigsk Forum, har været gymnasielærer, folkeskolelærer, højskolelærer og sognepræst, vil med eksempler fra gamle og nye sange og salmer fortælle om betydningen af fællessangen, og der vil blive anledning til at synge meget den aften!

Kaffe/te og brød á 25 kr.

Foredraget foregår i Sognegården

cookie information