Fællessangens betydning i Skole, Folk og Kirke

Torsdag den 28. februar kl. 19.30.

Det er igen kommet på mode at synge sammen. Det er godt, for fællessangen har betydning for vores forståelse af os selv, vores samfund og vores forhold til det guddommelige.

I fællessangen sætter vi netop ord på det fælles. Det sker i skolen, hvor sangen er med til at danne os, det sker i samfundet, hvor det folkelige og nationale udtrykkes, og det sker i kirken, hvor salmesangen er menighedens ja og amen til forkyndelsen. Jørgen Anker Jørgensen, der er næstformandi Grundtvigsk Forum, har været gymnasielærer, folkeskolelærer, højskolelærer og sognepræst, vil med eksempler fra gamle og nye sange og salmer fortælle om betydningen af fællessangen, og der vil blive anledning til at synge meget den aften!

Kaffe/te og brød á 25 kr.

Foredraget foregår i Sognegården

 

 

Salmedigterne Brorson og Stub

Torsdag den 28. marts kl. 19.30 skal det handle om salmedigterne Hans Adolf Brorson og Ambrosius Stub. Vi får besøg af sognepræst i Sdr. Stenderup, Maria Frederiksen, som vil holde noget,hun kalder for en ”salme-sangs-fortælling” under overskriften ”Morgensang, klokkeklang og vægtergang”. Gennem fælles salmesang og Maria Frederiksens fortælling følger vi salmedigterne Brorson og Stub fra deres fødsel og opvækst – til deres liv og arbejde i det gamle Ribe, hvor de nærmest boede dør om dør, og begge endte deres dage. Maria Frederiksen er selv vokset op i det gamle Ribe og tager undervejs små selvbiografiske afstikkere. Det bliver en aften fuld af salmefortælling og salmesang. Alle er hjerteligt velkomne!

Kaffe/te og brød á 25 kr.

Foredraget foregår i Sognegården

28feb kl. 19:30

Fællessangens betydning i skole, folk og kirke

v/Jørgen Anker Jørgensen

Læs nærmere

28feb kl. 19:30
28mar kl. 19:30

Fællessangens betydning i skole, folk og kirke

v/Jørgen Anker Jørgensen

Læs nærmere

28mar kl. 19:30

Sogneaftner m.m.

Sogneaftnerne er kirkens foredragstilbud.

Foredragene finder typisk sted sidste torsdag i måneden.

Der inviteres til to foredrag om efteråret og to foredrag om foråret.

Foredragenes indhold varierer alt efter emne og foredragsholdere.

Formålet er oplysning om både det folkelige og det kirkelige liv.

Fællessang og hyggeligt kaffebord er en naturlig del af sogneaftnerne.