Læs bogen – mød forfatteren...

FOREDRAGSAFTENER I BRAMDRUP SOGNEGÅRD

2019-2020

Alle foredrag foregår i sognegården, Kirkely 17

Kaffe / the á 25 kr.

Alle er velkomne

Præsterne og menighedsrådet ved Bramdrup Kirke

 

Torsdag den 27. februar kl. 19.30 er der foredrag i sognegården ved sognepræst Lone Vesterdal. Hun har skrevet bogen ”Robust – om tro og magtesløshed”. Robusthed er et af tidens nøgleord. Over for det står magtesløshed. Kirken har noget at sige om begge dele. I foredraget vil sognepræst Lone Vesterdal præsentere, hvordan begrebet robusthed ser ud fra teologiens og troens optik. Lone Vesterdal er sognepræst ved Bramdrup Kirke og forfattertil flere bøger om sjælesorg, tab og tro.

 

 

Torsdag  den  26. marts kl. 19.30. 

Skærmens Magi

De sociale medier har invaderet vores liv –

det er på tide, vi gør modstand. 

Foredrag ved Professor Bent Meier Sørensen, CBS

Tvivler man på, at der er en symbiose mellem skærm og menneske, skal man bare prøve at tage en skærm fra en femårig. Efter det behøver man ikke høre et helt foredrag om, at skærme er magiske.

Men den lokale kamp i hjemmet er også en del af en kamp mellem civilisationer. De amerikanske techgiganter Facebook, Amazon, Google og Apple er ikke kun på vej til at have opnået monopolstatus, hvor der ikke er plads til konkurrenter. De er også kommet langt med at forandre, hvordan vi er, når vi er alene, hvordan vi mødes, og hvordan vi taler sammen. Kedsomhed er blevet forbudt, både i undervisning og i privatlivet, og techgiganterne står dag og nat klar med bippende afbrydelser fra smartphones, iPads og computere.

27feb kl. 19:30

Sogneaften

v/Lone Vesterdal

Se nærmere

27feb kl. 19:30
26mar kl. 19:30

Sogneaften

v/Bent Meier Sørensen

Se nærmere

26mar kl. 19:30

Sogneaftner m.m.

Sogneaftnerne er kirkens foredragstilbud.

Foredragene finder typisk sted sidste torsdag i måneden.

Der inviteres til to foredrag om efteråret og to foredrag om foråret.

Foredragenes indhold varierer alt efter emne og foredragsholdere.

Formålet er oplysning om både det folkelige og det kirkelige liv.

Fællessang og hyggeligt kaffebord er en naturlig del af sogneaftnerne.