Bramdrup sogn

Sogneaftner m.m.

Sogneaftnerne er kirkens foredragstilbud.

Foredragene finder typisk sted sidste torsdag i måneden.

Der inviteres til to foredrag om efteråret og to foredrag om foråret.

Foredragenes indhold varierer alt efter emne og foredragsholdere.

Formålet er oplysning om både det folkelige og det kirkelige liv.

Fællessang og hyggeligt kaffebord er en naturlig del af sogneaftnerne.  

 

 

Livet – det dejligste eventyr. Kristendommen i H.C. Andersens forfatterskab

Torsdag den 27. september kl. 19.30 får vi besøg af pastor emeritus, dr. theol. Kaj Mogensen.

H.C. Andersen skrev i sin selvbiografi ”Mit Livs Eventyr”, ”Mit Livs Historie vil vise Verden, hvad den siger mig, der er en kjærlig Gud, der fører alt til det Bedste”. Troen på at Gud er kærlighed, at Gud har skabt os mennesker i sit billede, og at Gud elsker alle mennesker, er den røde tråd i H.C. Andersens digtning. Det er H.C. Andersens tro, som han enkelt og dybt udfolder i eventyr og historier, digte, dramaer og romaner. I foredraget belyses dette ved en fortolkning af H.C. Andersentekster - både kendte og mindre kendte. Som H.C. Andersens forfatterskab vil også foredraget oplyse og oplive, være til trøst og glæde.

Alle er velkomne, kaffe/te og brød á 25 kr.

Hva’ skriver han om ’håb’? En aften med Holger Lissner og nogle af hans salmer

Mange kender Holger Lissners aftensang ”Nu går solen sin vej”, og salmer som ”Du fylder mig med glæde” og ”Guds fred er glæden i dit sind”. Men hvad skriver han om håb i sine salmer? For håbet er vigtigt. Bare det, at vi siger Gud, udtrykker et håb. Håb om, at noget godt må ske: ”Ske din vilje…”, eller at det svære ikke bliver det eneste i vores liv: ”Fri os fra det onde”. Når vi beder, beder vi med håb. Alle bønnerne i Fadervor udtrykker et håb, men hvis alt håb er ude, er livet ude.

Torsdag 25. oktober kl. 19.30 kommer Holger Lissner til Bramdrup sognegård for at fortælle om sin salmedigtning og særligt om dette emne. Og selvfølgelig skal vi synge de salmer, han vælger ud, og lære dem, hvis vi ikke kender dem i forvejen, godt hjulpet af kirke- og kulturmedarbejder Camilla Svanberg og Bramdrup Kirkes voksenkor.

Alle er velkomne, kaffe/te og brød á 25 kr.

cookie information