Bramdrup sogn

Sogneaftner m.m.

Sogneaftnerne er kirkens foredragstilbud.

Foredragene finder typisk sted sidste torsdag i måneden.

Der inviteres til to foredrag om efteråret og to foredrag om foråret.

Foredragenes indhold varierer alt efter emne og foredragsholdere.

Formålet er oplysning om både det folkelige og det kirkelige liv.

Fællessang og hyggeligt kaffebord er en naturlig del af sogneaftnerne.  

 

 

Da Kolding blev moderne

Torsdag den 31. januer kl. 19.30

Midt i 1800-tallet boede der under 3.000 i Kolding. I dag bor der tyve gange så mange, og byen er en vigtig bæresøjle i Trekantområdet.

Det skyldes en række initiativrige borgere, som i kølvandet på grundloven og med tæft for tidens nye idéer og teknologier tog fat på at udvikle det torneroseslumrende Kolding til en moderne by. Med udgangspunkt i bogen Iværksætterne. Da Kolding blev moderne fortæller Helle Juhl om nogle af dem, der var med til at præge byens udvikling.

Kaffe/te og brød á 25 kr.

Foredraget foregår i Sognegården

Fællessangens betydning i Skole, Folk og Kirke

Torsdag den 28. februar kl. 19.30.

Det er igen kommet på mode at synge sammen. Det er godt, for fællessangen har betydning for vores forståelse af os selv, vores samfund og vores forhold til det guddommelige.

I fællessangen sætter vi netop ord på det fælles. Det sker i skolen, hvor sangen er med til at danne os, det sker i samfundet, hvor det folkelige og nationale udtrykkes, og det sker i kirken, hvor salmesangen er menighedens ja og amen til forkyndelsen. Jørgen Anker Jørgensen, der er næstformandi Grundtvigsk Forum, har været gymnasielærer, folkeskolelærer, højskolelærer og sognepræst, vil med eksempler fra gamle og nye sange og salmer fortælle om betydningen af fællessangen, og der vil blive anledning til at synge meget den aften!

Kaffe/te og brød á 25 kr.

Foredraget foregår i Sognegården

cookie information