Bramdrup Kirkes Børnekor

 

Hvem

♩ Spirekoret, for 2. og 3. klasse

♩ Juniorkoret, for 4. til 9. klasse

Har du lyst, så kom og vær med

 

Hvornår
Vi øver hver TORSDAG i Sognegården, Kirkely 17

Ny sæson er startet. Der er desværre ikke mulighed for at tilmelde sig spirekoret, da vi ikke har plads til flere pga. afstandskrav. Tilmelding til juniorkoret kan ske på mail til Camilla Svanberg 

Spirekor øver kl. 13.30 – 14.15
Børnene hentes fra Bramdrup Skole kl. 12.55. Efter kor åbner korcaféen, og når børnene har spist, sender vi dem gerne videre, eller forældre kan hente dem. En kor-tante har også mulighed for at følge børnene tilbage til SFO de første uger, indtil de har lært vejen at kende.

Juniorkor øver kl. 15.15 - 16 
Børnene skal selv komme til og fra sognegården.

Korcaféen er åben kl. 14.15 til 15.15, så man kan få lidt at spise. 

Program
Vi synger salmer og sange, nyt og gammelt.
Vi laver fagter og synger i kanon.
Vi synger mest på dansk, men også på engelsk.
I juniorkoret synger vi også flerstemmigt

Vi deltager i gudstjenester, holder små koncerter,
synger til morgensamling på skolen, og er med til korstævne,
besøger det lokale plejehjem, lave hyggedag og meget andet i løbet af året. 

 

Pris

Det er gratis at synge i både spire- og juniorkoret, og det er også gratis, at være med til korcaféen.  

 

Tilmelding
Ved spørgsmål kontaktes korleder Camilla Svanberg på
e-mail: kirkekultur.bramdrup@gmail.com eller tlf.: 6139 2360

Tilmelding til sæson 20/21