Fotografering i kirken

 

Menighedsrådet har - af hensyn til menigheden og medarbejderne – besluttet, at fotooptagelser under gudstjenesten og de kirkelige handlinger frabedes.

 

Man må gerne fotografere før eller efter de kirkelige handlinger.

Dog må der fotograferes ved dåb, konfirmation eller bryllup, når dåbsbarnet, konfirmanden eller bruden kommer ind i kirken og når dåbsbarnet, konfirmanden eller brudeparret forlader kirkerummet. 

Efter de kirkelige handlinger er der rig mulighed for at tage billeder omkring døbefonten eller foran altret af dåbsbarn, konfirmand eller brudepar. 

 

Hvis det ønskes, kan man evt. bede præsten være med ved fotograferingen.

 

Ved begravelse må der tages foto før og efter den kirkelige handling, samt når kisten bæres ud. 

 

Ved tvivl spørg kirketjeneren. 

 

Det er ikke tilladt at lave fotooptagelser under kirkelige handlinger uden accept fra alle implicerede.

 

Det er ikke tilladt at optage video under kirkelige handlinger

 

Menighedsrådet ved Bramdrup Kirke

 21.8.2018