Gudstjeneste søndag kl. 10.30 i Bramdrup Kirke

Præludium og indgangsbøn

 

       1. fællessalme

 

Præsten: Herren være med jer.

Menigheden: Og Herren være med dig.

 

Præsten: Bøn

 

Præsten: Læsning fra Det Gamle Testamente (menigheden rejser sig)

    

       2. fællessalme

 

Læsning af epistel (menigheden rejser sig) (Udgår gerne ved dåb)

 

Trosbekendelsen synges (udelades eller siges ved dåb)

 

Dåb: 

Dåbsalme, som angivet på salmetavlen (Under bibellæsningen og dåbshandlingen står menigheden op)

Dåben afsluttes med Fadervor og faddertiltale, (hvor menigheden sidder)

 

       3. fællessalme

 

Prædiken.

Præsten siger: "Dette hellige evangelium skriver evangelisten..."

Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab" (Under bibellæsningen står menigheden op)

Prædiken, lovprisning, kirkebøn og meddelelser. Apostolsk velsignelse. (Menigheden rejser sig)

 

       4. fællessalme

 

Nadver:

Præsten: Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige, han, som var, og som er, og som kommer.

Menigheden: Hosianna i det højeste.

Præsten: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.

Menigheden: Hosianna i det højeste.

Menigheden synger nr. 439 (Se salmetavlen)

Præsten: Nadverbøn Fadervor

Indstiftelsesordene (menigheden rejser sig)

Uddeling 

Efter sidste nadverbord synges salme som angivet på salmetavlen

 

Præsten: Takkebøn og velsignelse (menigheden rejser sig)

 

       5. fællessalme

 

Udgangsbøn og postludium (menigheden bliver siddende)