Skærtorsdag AFLYST

Anne Marie Høst

Vi samles til aftensgudstjeneste i kirken torsdag den 9. april kl.19.00.

Anne Marie Høst medvirker som solist, og vil med sit smukke harpespil gøre gudstjenesten til en særlig stemningsfyldt oplevelse.

Bagefter er der hyggeligt samvær med ost, vin og brød i sognegården.

Tilmelding til kirkekontoret senest fredag den 3. april kl. 12.00

Pris 50 kr.

 

 

Langfredag AFLYST

Langfredag er der gudstjeneste kl. 10.30

 

 

Påskedag AFLYST

Kirkens største højtidsdag fejres ved højmessen søndag den 12. april kl. 10.30. Organist Heine Skov Jensen vil i dagens anledning bidrage med et musikalsk indslag under gudstjenesten.

 

 

2. påskedag AFLYST

Arne Haugen Sørensen
Søren Johannsen og Dorthe Zielke
 

Vi fortsætter med at fejre påskens begivenhed anden påskedag, mandag den 13. april kl. 16:00. Programmet er bibelhistorier og musikalske mesterværker:

Den Store Fortælling

– Bibelhistorier og musikalske mesterværker ved Dorthe Zielke, trompet & Søren Johannsen, orgel.

Den Store Fortælling er Arne Haugen Sørensens hidtil største maleri. Motiverne er inspireret af centrale bibelfortællinger. De bliver ved denne koncert vist, mens musikalske mesterværker spilles i nye arrangementer for trompet og orgel. Mesterværkerne er af Mozart, Beethoven, Strauss, Sibelius, Mahler, Stravinsky og Wagner.

Trompetist Dorthe Zielke og organist Søren Johannsen har spillet sammen i 20 år. De senere år har de fl este af deres mange koncerter været ledsaget af en visuel historie med tekst, billeder og video, der vises på storskærm.

Maleriet Den Store Fortælling, der danner baggrund for koncerten, blev i 2017 leveret til Aarhus Valgmenighed og måler 3,2 x 10 meter. Det imponerende store farvestrålende værk fortæller levende de udvalgte bibelhistorier. Ved koncerten visualiseres de forskellige motiver fra maleriet sammen med uddrag af Bjarne Reuters genfortælling af Bibelen.

Dorthe Zielke er uddannet trompetist på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har siden spillet freelance i bl.a. Det Kgl. Kapel, DR Symfoniorkestret, DR Big Bandet, landsdelsorkestrene og det turnerende orkester Mahler Chamber Orchestra.

Søren Johannsen fi k sin organisteksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, fortsatte med solistklassen sammesteds og havde sin debutkoncert i Helligåndskirken, København i 1995. Han har opført J. S. Bachs samlede orgelværker otte gange i koncertrækker og en gang over 22,5 timer i samme døgn, hvilket man kan finde i Guiness Book of Records 2001.

Søren Johannsen er organist i Christians Kirke, København.