Pinsedag

Søndag den 31. maj kl. 10.30 fejrer vi pinsens begivenhed med musik, læsninger og salmer, der hører til dagen.

 

 

2. pinsedag

Axel Davidsen Jessen

Kom til en spændende dag i Grundtvigs ånd mandag den 1. juni!

Vi begynder dagen kl.14.00 med foredrag i sognegården v. Axel Davidsen Jessen. Axel er valgmenighedspræst i den grundtvigske valgmenighed i Skanderup. Han gæster sognegården med foredraget ”Kirkestriden i Skanderup og Grundtvigs pinsesalmer”.

Axel udtaler om sig selv og sit foredrag: ”Jeg er opvokset som præstebarn i Thisted. Opvæksten i et præstehjem med en far (og mor) tæt knyttet til Indre Mission, har naturligvis præget det hjemlige miljø i min barn- og ungdom. Mit voksne liv har, kan man sige, været et langt, indre stilfærdigt opgør med min opvækst. Nu er årene er gået, jeg er efterhånden alligevel blevet ”gammel nok” og efter ca. 35 år i den fri skoleverden, residerer jeg nu i Skanderup Valgmenigheds præstegård. Sådan kan det gå - livet er uforudsigeligt og forunderligt. I mit foredrag vil jeg komme ind på Grundtvig og hans pinsesalmer samt fortælle om Skanderup Valgmenigheds opståen i begyndelsen af 1900 tallet”.

 

 

2. pinsedag

Bettina Zielke

Kl.16.00 samles vi til musikgudstjeneste i kirken, hvor vi selvfølgelig skal synge Grundtvigs pinsesalmer, og hvor Bettina Zielke gæster gudstjenesten med sin tværfl øjte. Bettina Zielke “trådte sine barnesko” på Kolding musikskole og blev senere uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium. Efter studierne i 1997, fi k hun stilling som fløjtenist i Sønderjyllands symfoniorkester.

Bettina har fl ere gange optrådt som solist med orkestret og er også en meget aktiv kammermusiker bl.a. med pianisten Julia Tabakova, som sammen danner duo under navnet “Duo Zielkova”. Denne eftermiddag kommer Bettina dog som solist.