Fødsel

Et barns fødsel anmeldes. Sædvanligvis foretager jordmoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen inden 14 dage efter fødslen. (Kan ske på www.borger.dk)

Hvis den nyfødtes forældre ikke er gift, men ønsker at have fælles forældremyndighed, skal der indgives en ”Omsorgs- og ansvarserklæring”. Dette skal ske på www.borger.dk under ”familie og børn”. Bemærk, at det ikke kan lade sig gøre før barnet er født, da der kræves cpr.nr. på barnet.