Navneændring

Ændring af  giftenavn, eget efternavn eller et barns efternavn samt mellemnavne og fornavne skal ske digitalt på www.borger.dk.

Ændring af navn for børn over 12 år

Barnet skal medunderskrive, men da der ikke er mulighed for at have digital signatur før man er fyldt 15, må der udfyldes en papirblanket med begge forældres og barnets underskrift.

Ansøgning sendes til kirkekontoret.

Gebyr for navneændringer er kr. 510 i 2015.