Vielse

Dato for vielsen aftales med præsten og kirkekontoret.

Derefter henvender parret sig til folkeregistret i bopælskommunen, hvor prøvelsesattesten udstedes. Her medbringes dåbs- eller navneattest for begge, ved evt. tidligere ægteskab også skilsmissebevilling.

Prøvelsesattesten sendes eller afleveres til kirkekontoret sammen med navn og adresse på to vidner.