Vielse

Dato for vielsen aftales med præsten og kirkekontoret.

Derefter henvender parret sig til folkeregistret i bopælskommunen, hvor prøvelsesattesten udstedes. Her medbringes dåbs- eller navneattest for begge, ved evt. tidligere ægteskab også skilsmissebevilling.

Prøvelsesattesten sendes eller afleveres til kirkekontoret sammen med navn og adresse på to vidner.

 

Der er følgende vielsestider i Bramdrup Kirke på lørdage:

Kl. 13.00

Kl. 14.30

Kl. 16.00 

Hvis der ønskes vielse andre dage skal præsten kontaktes.