Konfirmation

Sidst på foråret er der indskrivning til konfirmationsforberedelse.  

Vi uddeler tilmeldingsblanketter til 8. klasserne på Bramdrup skole, som skal udfyldes og afleveres på kirkekontoret sammen med dåbsattest.

Alternativt kan konfirmanden tilmeldes elektronisk via kirkens hjemmeside.

Er konfirmanden ikke døbt, aftaler forældre og konfirmand dåb med præsten.

Lidt historie om konfirmation

Med reformationen forsvandt en række sakramenter*) – herunder konfirmationen.
Dåben og nadveren blev tilbage. Kun de to sakramenter har deres rødder i Det nye Testamente.
Konfirmationen blev officielt genindført i Danmark i 1736 og blev nu en lovfæstet handling. 
Det fik stor betydning for den almindelige oplysning, fordi det på den tid langt fra var alle, der kunne læse og skrive. 
Nu blev det præstens pligt at undervise børnene og sørge for, at de blandt andet kunne læse trosartiklerne. 
For at blive konfirmeret måtte man altså i et vidst omfang lære at læse og skrive, og man skulle bestå en kundskabsprøve. 
Var man til gengæld ikke konfirmeret, kunne man ikke gifte sig, være fadder eller vidne eller købe ejendom 
– og hvis grunden til at man ikke bestod sin kundskabsprøve var vrangvillighed, kunne man endda blive smidt i fængsel.

Helt så galt går det heldigvis ikke i dag, hvis man fravælger konfirmationen. 
I den danske folkekirke opfattes konfirmationen som en bekræftelse af den aftale, der blev indgået ved dåben. 
Gud bekræfter her, at konfirmanden stadig er Guds barn. 
I religionsvidenskabelig sammenhæng ses konfirmationen som et såkaldt overgangsritual fra barn til voksen. 
Et ritual man finder i forskellige udformninger i stort set alle kulturer.
*) kirkens sakramenter:
– en kirkelig handling, der er indstiftet af Jesus og som skal formidle Guds nåde.

Hvad er konfirmation?
Konfirmationen er altså det ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom. 
Konfirmation betyder, at Gud bekræfter her det løfte, som han gav ved dåben.

Hvad er konfirmandundervisning?

For at blive konfirmeret skal man gå til konfirmationsforberedelse eller gå til præst.
Her drøftes store spørgsmål om livet og døden, om Gud og mig og de andre, om tilgivelse, tro og tvivl. 
Undervejs i forløbet læres gudstjenesten at kende ’indefra’ og der indgår forskellige tiltag fælles for de tre konfirmandhold.
Det er naturligvis muligt at gå til præst, selvom man måske ikke vil konfirmeres.

Konfirmandundervisning og konfirmation … her hos os!
Efter de første år med skolereformen – herunder også dens virkning på konfirmandundervisningen, åbnede undervisningsministeren mulighed for, at konfirmandlektionerne igen kunne placeres inden for skolens timetal.
Bramdrup Skole har også i denne sammenhæng vist stor imødekommenhed og fra det nye skoleår ligger konfirmandundervisningen i morgentimerne på torsdage

Læs mange nyttige informationer om konfirmation og forberedelse på Folkekirkens hjemmeside www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/

Kommende konfirmationsdatoer

Konfirmationer i 2019

Store Bededag - Fredag den 17. maj kl. 9.30 v/Lone Vesterdal: 

Jacob Appel Brink

Maja Paaske Larsen

Caroline Leonhard

Freja Hylleberg Lorentzen

Aida Krintel-Hermansen

Sarah Lehmann Jacobsen

Mads Hagbarth Lauridsen

Karoline Maria Bonefeld

Marie Høgh Nielsen

Viktor Hansen Rossen

Daniel Ingemann Bundesen

Sebastian August Tovgaard Rost

Markus Pedersen Schøsler

Mathias Leon Buur Pedersen

Alexander Kronborg Bach

Store Bededag - Fredag den 17. maj kl. 11.15 v/Pia Haaning Lorenzen: 

Kristine Kongsted Thygesen

Mathilde Gudme Jørgensen

William Maxwell Chemnitz Nørgaard

Mads Kortbek Skovdal

Lucca Høj Molin

Mathilde Bunkenborg Ohlsen

Mark Lohfert Lyckholm

Jacob Hansen

Mathilde Juhl Becker

Ida Bæk

Anne Skovgaard Svendsen

Peter Hagbarth Lauridsen

Oliver Hansen Rossen


Konfirmationer i 2020

Store Bededag den 8. maj og lørdag den 9. maj

Konfirmationer i 2021

Store Bededag den 30. april og lørdag den 1. maj.

Konfirmationer i 2022

Store Bededag den 13. maj og lørdag den 14. maj.

Konfirmationer i 2023

Store Bededag den 5. maj og lørdag den 6. maj.

Konfirmationer i 2024

Store Bededag den 26. april og lørdag den 27. april.

Konfirmationer i 2025

Store Bededag den 16. maj og lørdag den 17. maj.