Personalet ved Bramdrup kirke

Kordegn

Eva Sunesen 

Kirkely 15
6000 Kolding

Tlf. nr.: 7556 9453

Mail: evks@km.dk

 

Kontortid:                  

Kirkekontoret er lukket mandag

Tirsdag:   kl. 9 – 14

Onsdag:   Kirkekontoret er lukket

               - kordegnen træffes på telefon 7556 9453 i tidsrummet kl. 9 - 14

Torsdag:   kl. 11 – 15

Fredag:     kl. 9 – 12

Kirke- og kulturmedarbejder

Camilla Holm Svanberg

Kirkely 17, 1. sal
6000 Kolding

Tlf. nr.: 6139 2360

Mail: kirkekultur.bramdrup@gmail.com

 

Træffetid: 

Træffes bedst tirsdag, onsdag og torsdag

Graver

Craig Marshall

Nørregyde 11
6000 Kolding

Mobil: 2024 2981

Mail: graverbramdrup@stofanet.dk

 

Træffetid:

Graverkontoret er åben tirsdag til fredag kl. 9.00-9.30

Gravermedhjælper

Erik Fauerskov Ravn

Gravermedhjælper

Christian Weiler

Organist

Heine Skov Jensen

Kirkesanger

Hanne Nyegård

Kirkesanger

Britta Nordly

Oldfrue

Lene Larsen