Menighedsrådets medlemmer

Formand 

Jens Christensen

Tlf. nr.: 2245 0506

Mail 7934fortrolig@sogn.dk

 

Næstformand

Birgitte Zeilich

Kirkeværge

Iver Lauritzen

Tlf. nr.: 2269 5025                     

Kasserer

Jørgen Bank Madsen

Kontaktperson

John Stensberg

 

Sekretær

Vibeke Kongsted

Formand for programudvalget

           


Øvrige medlemmer:

Else Simonsen

Signe Christiansen

Karl Aage Rasmussen