Bagerst fra venstre: Karl Aage Rasmussen, John Stensberg, Iver Lauritzen, Jens Christensen, Signe Christiansen, Birgitte Zeilich og Craig Marshall.
Forrest fra venstre: Jørgen Bank Madsen, Vibeke Kongsted, Else Simonsen, Lone Vesterdal og Pia Haaning Lorenzen