Kommende menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøder på følgende datoer:

2019

Tirsdag den 9. april kl. 20:30

Onsdag 8. maj kl. 20:30

Onsdag 12. juni kl. 18:30

Torsdag 15. august kl. 18:30


Tirsdag 17. september kl. 18:30


Tirsdag 22. oktober kl. 18:30


Onsdag den 13. november kl. 18:30


Tirsdag den 10. december kl. 18:30

 

Orienteringsmøde for sognet - efterår 2019 - Dato følger senere - i sognegården - lige efter gudstjenesten