Kommende menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøder på følgende datoer:

2019


Torsdag 15. august kl. 18:30


Tirsdag 17. september kl. 18:30


Tirsdag 22. oktober kl. 18:30


Onsdag den 13. november kl. 18:30


Tirsdag den 10. december kl. 18:30

 

Orienteringsmøde for sognet - i sognegården - lige efter gudstjenesten: søndag den 17. november 2019