Hvert år inden palmesøndag sætter vi påskebilledfrisen op på plænen foran Bramdrup Præstegård. Billederne er udført af billedkunstneren Verner Schmidt, som i 2010 har skænket billedfrisen til Bramdrup Kirke.  

Verner Schmidt gav ved ferniseringen i 2010 en forklaring til de enkelte billeder, herunder hvilke tanker han havde, da han malede billederne, og herfra er den følgende tekst hentet.  

Billedfrisen består af 8 billeder. Frisen læses fra venstre mod højre.  

 

1. billede: Jesu indtog i Jerusalem - Palmesøndag  

"Jeg har forsøgt at male, at Jesus rider ind i Jerusalem på et ydmygt æsel - menneskets tjener på den tid. Jeg har forsøgt at gengive palmegrenene på en sådan måde, at de nærmest kan duftes. Jesus er malet ifølge traditionerne op gennem årene. Ikke for at følge den - vi kender ikke Jesu nøjagtige udseende - men mere for at han kan genkendes af beskueren."

2. billede: Peters fornægtelse

"Peter viste sig ved borgen, jeg forestiller mig at det måske var for at se Jesus en sidste gang, og han stod og varmede sig ved bålet udenfor. Adspurgt kendte han pludselig ikke Jesus, ja han bandede endog på, at han aldrig havde været Jesu discipel. Hanen galer og Peter fanger Jesu blik, og husker i det same, hvad Jesus har sagt ved en tidligere lejlighed: Før hanen galer har du fornægtet mig tre gange. Og Peter græder. Her er der ikke så meget at sige. Hanen er der. Den har i øvrigt tre hoveder. Dette er ment som et symbol på de tre gange Peter fornægtede. Peter er der naturligvis. Pigen er der. Vagterne er der og Jesus står ene og forladt i gården. Peters fornægtelse gør det på en eller anden måde nærværende. Vi svigter jo også gang på gang." 

  

         3. billede: De romerske soldater trækker lod om Jesu kappe

"Jeg har malet den røde kappe for at vise, at det var Jesu daværende påklædning fra rettergangen, de bl.a. spillede om. Jeg har malet de griske soldaterhænder meget grove og brutale imod det røde klæde, også for at understrege dramatikken ved handlingen. Den bulede soldaterhjelm til højre i billedet skal vise, at det var almindelige, professionelle soldater, der var posteret ved rettergangen."

4. billede: Jesus blev korsfæstet på Golgatha - mellem to røvere

"Inspirationen til den røde jord har jeg fra en prøve fra Golgatha. Her viser jeg et nærbillede af to romerske officerer, der bar hjelm på hovedet. På hjelmene har jeg malet uhistoriske spidser, der aggressivt peger op mod den korsfæstede."   

 

5. billede: Jesus opgiver ånden

"Det betyder, at han dør en legemlig død. Den frygteligste død, vi kan tænke os til - døden på et kors."

  

6. billede: Tidligt om morgenen gik kvinderne ud til graven

"Et fantastisk billede, især når vi tænker på den mandsdominerende oldtid. At skriften viser os nutidsmennesker, at kvinderne dengang havde en særdeles vigtig rolle at spille, idet de skulle vise eftertiden, at de havde fundet en tom grav. At Jesus var opstanden. Lyset på billedet skulle gerne vise, at det var et tidligt morgenlys. Jeg er ikke gået så meget op i antallet af kvinder, og jeg er heller ikke så optaget af det arkæologiske korrekte ved den tids klippegrave. Det er kvinderne og lyset, der for mig har været det centrale."

7. billede: Opstandelsens morgen

Det er svært at gengive den jubel, der må have været blandt Jesu nærmeste familie og venner efter de har oplevet   hans opstandelse. Jeg har valgt at male personer midt i lyset, og opstandelsens jubel har jeg understreget ved at male de to billeder 7 og 8. 

8. billede: Han er opstanden!  

 De otte billeder er med store beslag fæstnede til nedgravede stolper. Hele frisen måler ca. 10 meter i bredden, og de højeste billeder er omkring 3,25 m i højden. Billederne er malede på vandfaste karosseriplader, der også har malede bagsider, ligesom pladerne har fået flere gange skibslak. De uens højder på stolperne er udført med vilje, for at understrege det mærkelige og absolut ikke regelrette ved beretningen.

Billederne har været opsat ved flere af landets kirker siden 1991.  

Verner Schmidt, Købmandsgade 10, 6093 Sjølund