Kirkegårdens monumenter

Krigsmindesmærket

Den største begravelseshøjtidilighed, kirken har oplevet, fandt sted i dagene efter slagene ved Kolding og Ejstrup 23. april 1849. Blandt de faldne blev 11 danske soldater stedt til hvile her. Mindesmærket er rejst af Bramdrup sogns beboere i 1874 på 25 års dagen for de blodige begivenheder.

På mindesmærket er indmuret en marmorplade med navne på de faldne og nederst indskriften:

Heltesjæle kun I skue

Ned til Danmark fra Jer Eden

Saa I en hellig Lue

Blusse, det er Kærligheden

Eders Grav vi kærligst freder,

Vi kan kun hædre Eder

Skulpturen på de ukendtes grave

Monumentet på den nye kirkegård blev opstillet i 1980 i anledning af 100-års dagen for kirkens ombygning. Granitblokken er hentet fra området omkring Halmstad i Sverige og vejer 4 tons, og den støbte sokkel går ned i 1 meters dybde. Relieffets manglende ansigtstræk giver mulighed for individuel tolkning.

Arbejdet er udført af stenhuggermester Oluf Forsberg, Kolding.