Status på renoveringen, udsmykningen og udvidelsesplanerne for Bramdrup Kirke

Som den sidste del af forundersøgelserne har Nationalmuseet afsluttet deres undersøgelser af inventaret i juni måned og den glædelige meddelelse er, at alt tyder nu på, at vi kan gennemføre renoveringen,udsmykningen og udvidelsen af kirken som vi ønsker.

Henover efteråret 2019 er arkitekterne også i gang med detailprojekteringen, der skal danne grundlag for stiftøvrighedens endelige godkendelse af hele projektet.Herunder beskrivelse af inventaret for at afklare behovet for ændring, sikring, konserverings- og restaureringsarbejde, både for det der skal blive i kirken og det der ikke skal blive i kirken.

Samtidigt arbejdes der fortsat på udsmykningenaf kirkerummet og med atindkredse de kunstnere vi fi nder relevantetil at varetage udsmykningsarbejdet.

Som tidligere nævnt har vi kontakt til en fundraiser, der skal hjælpe os med at søge private fondsmidler til at  finansiere udsmykningen.

Så planlægningen af renoveringen, udsmykningen og udvidelsen er i fuld gang. Menighedsrådet og arkitekterne ser frem til at kunne fortælle meget mere på det årlige orienteringsmøde den 17. november 2019.