Status på renoveringen, udsmykningen og udvidelsesplanerne for Bramdrup Kirke

Som den sidste del af forundersøgelserne har Nationalmuseet afsluttet deres undersøgelser af inventaret i juni måned og den glædelige meddelelse er, at alt tyder nu på, at vi kan gennemføre renoveringen, udsmykningen og udvidelsen af kirken som vi ønsker.

Henover efteråret 2019 er arkitekterne også i gang med detailprojekteringen, der skal danne grundlag for stiftøvrighedens endelige godkendelse af hele projektet. Herunder beskrivelse af inventaret for at afklare behovet for ændring, sikring, konserverings- og restaureringsarbejde, både for det der skal blive i kirken og det der ikke skal blive i kirken.

Samtidigt arbejdes der fortsat på udsmykningen af kirkerummet og med at indkredse de kunstnere vi finder relevante til at varetage udsmykningsarbejdet.

Som tidligere nævnt har vi kontakt til en fundraiser, der skal hjælpe os med at søge private fondsmidler til at  finansiere udsmykningen.

Så planlægningen af renoveringen, udsmykningen og udvidelsen er i fuld gang. 

 

De seneste udviklinger i kirkeudvidelsen blev fremlagt af byggeudvalg og arkitekter på menighedsmødet den 17. november 2019.

 

 

Arkitekttegninger

Dette er de foreløbige tegninger, der blev vist på orienteringsmødet den 17.11.2019 - der kan komme ændringer senere.

 

 


Grundrids
Kirken set fra syd
Kirken set fra øst
Kirken set fra nord
Kirken set fra vest
Nyt alterparti
Den nye østgavl