Kirkerummet

Bramdrup Kirke fremstår som en karakteristisk dansk landsbykirke med tårn, skib, kor, apsis og våbenhus. Indvendig er murene fint pudsede teglstensmure. Kirkerummet er enkelt bygget op med kun få genstande på de hvide vægge. På tårnets sydmur er der indmuret en gravsten, som oprindeligt skulle have ligget over en grav under korbuen. Stenen er bekostet af herredsfogeden i Vemmetofte på Sjælland, Niels Andersen, og lagt over hans forældre, Anders Sørensen og Ane Nielsdatters grav. Indskriften på stenen lyder:  

Her hviler under for uden men

Anders Sørensens og hustrus støv og ben.

Som forhen Bruskherreds skriver var

og Bramdrup Kirkes rette forsvar.

Hvor han og døde og lagdes på Bår

Seksten hundrede ni og firsindstyve år.

Med hustru sin Ane Nielsdatter from

I Herren salig fra verden kom.

Det år da man mon tælle og skrive

Seksten hundred og halvtredsindstyve

Gud lade dem hvile her tryggelig

til opstandelsen glædelig.  

I kirken er der siddepladser til ca. 125 mennesker, og i et sogn med 4620 (februar 2004) sognebørn er kirken ofte fyldt til sidste plads.  

Lysekroner

Lysekronen i koret er skænket af Hans og Marie Jensen i 1888. De to store lysekroner i kirkeskibet er skænket af Christine og Christen Rønning (Rønningsminde eller Julianelyst) og nærmest tårnet Hans og Inger Hansen, Bramdrupgård. Begge er ophængt i 1916. 

Kirkeskib

Modellen er bygget af Ditlev Alfred Jensen, Glud ved Horsens og er ophængt midt i kirken i 1977. Skibet er en kopi af barken "Neptun", som engang var Koldings største sejlskib. Det blev bygget i 1864 i England, og i 1883 købt og registreret i Kolding. Sejlføringen blev herefter ændret fra fuldrigger til bark, hvilket betyder at sejlene på bageste mast blev ændret til skonnertrigning, så skibet sejlede bedre mod vinden og var lettere for mandskabet at håndtere. Skibets kaptajn hed Peter Thomsen. Med sin besætning på 16 mand besejlede han så fjerne mål som Australien og Sydamerika.

Orgelet

I 2000 blev orgelet bygget hos firmaet Marcussen og Søn i Åbenrå. Derefter blev det samlet og intoneret i kirken. Det lykkedes for orgelbyggerne af få plads til 10 stemmer, og med en ny teknik blev der indbygget en ?sløjfe?, der virker som den 11. stemme. 

Kilde

Lokalhistoriker Jørgen Kristensens skrift om Bramdrup Kirkes historie. 

Døbefonten

Døbefonten med de 12 udhuggede buer har stået i den gamle kirke og stammer fra den romanske periode. Motiverne på stenen er utydelige.  I gamle dage var fonten dækket af hvid maling, men i 1862 blev det pålagt kirkerne at gøre fontene fri af maling. På fontens sokkel ses fire menneskehoveder som symbol på paradisfloder eller symbol på de fire evangelier. Dåbsfadet, som er fremstillet af messing, er skænket til kirken af John Schrøder og Margrete Mogensdatter i 1710. Trods nedslidning anes motiver med hjorte, der skriger efter livets vand. Desuden navnene John Schrøder og Margrete Mogensdatter 1710 og initialerne I.I.S.S. 1709. Motivet på de næsten nedslidte figurer i bunden er Jesu´dåb. Dåbskanden er skænket kirken af en anonym giver i 1976.  

Alterparti

Både alterparti og prædikestol blev fornyet ved kirkens ombygning. Altertavlens motiv er Jesu´besøg hos Martha og Maria i Bethania. Maleriet er udført af kunstmaler Peter Møller, Kolding. Hans arbejder kan ses flere steder på Kolding-egnen. Den tidligere altertavle, som indtil 1616 stod i Slotskirken på Koldinghus, blev beskadiget under brand kort før den gamle kirke blev nedrevet Altersølvet er fra 1765. På kalken er indgraveret: Givet til Bramderup Kierke - Christian Cornelius Eilskou - Anne Flye 1765. Den syv-armede lysestage er skænket af J.C. Bølling og hustru. Bølling var restauratør på de tidligere forlystelsessted Marielund i Kolding. De mange alterbægre af sølv er skænket af Mine Svendsen. Sammen med sin mand var ægteparret i mange år uddelere i Bramdrup Brugsforening. De store malmlysestager er en gave fra den 3. sidste generation af slægten Hans Hansen, Bramdrupgård.

Lysglobe

Kirkens lysglobe er anskaffet i 2012 og udført af Q-smedien på Christiania.

Det er Rønnings legat, der har dækket indkøbet.

Prædikestol

Prædikestolen er opstillet i 1880 efter kirkens ombygning. Den gamle prædikestol blev fornyet på grund af ælde og opbevares i dag i magasinerne på Koldinghus.